Archief Redactie (Emile)

Lees alle artikelen geschreven door de redactie.

Serenity

Bezoek website 

Vind nu hulp

 
Samenvatting
Serenity GGZ biedt behandeling aan volwassenen met een verslaving en aanverwante stoornissen zoals depressie, angst, trauma en ADHD. Serenity is van mening dat een verslaving vaak gepaard gaat met andere problematiek en biedt daarom een geïntegreerd behandelprogramma waarin ze niet alleen de verslaving aanpakken.

Specialisaties
Alcohol, drugs, medicijnen en gedragsverslavingen. Dubbele diagnose.

Behandelmethode
Serenity biedt een intensieve ambulante dagbehandeling. Vijf dagen per week van 9.00 tot 16.30 werk je door middel van een combinatie van groepsactiviteiten en individuele gesprekken aan je herstel. De groepsgesprekken zijn gericht op psycho-educatie, terugvalpreventie, mindfulness, CGT en sport en ontspanning.

De individuele gesprekken zijn gericht op jouw specifieke problematiek en voortgang. Ook betrekken ze je familie bij de weg naar herstel door middel van systeemgesprekken. Daarnaast kijken ze naar diverse leefgebieden (zoals wonen, werken en financiën) en ondersteunen ze je graag met het aanpakken hiervan. In de woorden van Serenity: Herstel kan pas plaatsvinden als je afscheid hebt kunnen nemen van je zelfdestructieve gewoonten!

Locatie
Serenity GGZ zit in de plaats Maastricht in Zuid-Limburg.

Verzekering
De behandeling wordt vergoed door de verzekeraar. Serenity biedt geen behandeling aan jeugd onder de 18 jaar.
 
Beoordeling

 

Bezoek website 

Vind nu hulp

 

Selecteer via welke sociale media je deze pagina wil delen:

Fundamentum

Bezoek website 

Vind nu hulp

 
Samenvatting
Fundamentum is specialist in het uitvoeren van een korte detoxbehandeling in medische setting onder 24 uurs toezicht. Er zijn gespecialiseerde artsen en speciaal getraind verpleegkundig personeel aanwezig. Door de toegepaste medicatie worden onthoudingsverschijnselen tot een minimum beperkt.

Specialisaties
Detoxkliniek voor alcoholverslaving, drugsverslaving en medicijnverslaving. Uitgezonderd zijn ghb- en heroïneverslaving.

Behandelmethode
De detox bij Fundamentum vindt altijd plaats onder continue medische begeleiding. Een ontgiftigingsbehandeling bij Fundamentum duurt gemiddeld ruim een week (10 dagen). Afhankelijk van de soort drugs, de leeftijd en het gebruikerspatroon kan de opname iets korter of langer duren.

Fundamentum plaatst terug naar de verwijzer en kan desgewenst indiceren voor vervolgbehandeling door geheel Nederland. Ze onderhouden een nauwe samenwerking met zelfhulpgroepen in het hele land.

Locatie
De kliniek van Fundamentum bevindt zich in Margraten (bij Maastricht). Behandeling vanaf 18 jaar. Er is plek voor 30 cliënten. De wachtlijsten zijn kort. De kliniek is 7 dagen per week, 365 dagen per jaar open. Ook in de avonduren, in het weekend en op feestdagen.

Verzekering
De behandeling wordt vergoed door de verzekeraar, alleen het wettelijk eigen risico. Geen eigen bijdrage.

Beoordeling

 

Bezoek website 

Vind nu hulp

 

Selecteer via welke sociale media je deze pagina wil delen:

ITMYS

Bezoek website 

Vind nu hulp

 
Samenvatting
ITMYS (IntoMeYouSee) is specialist op het gebied van seksverslaving, hechtingsproblematiek en intimiteitsstoornissen in het digitale en geïndividualiseerde tijdperk.

De ambulante behandeling richt zich op onderliggende problematiek. Het middel of gedrag is enkel de uitingsvorm van datgene wat in onze interne belevingswereld verstoord en vervormd is. IntoMeYouSee is ook gericht op het herstel van alcohol- en drugsverslaving.

Specialisaties
Seksverslaving, pornoverslaving, gedragsverslaving (werk, status, aanzien, macht, geld, eten), chemsex problematiek, middelenverslaving, internet/schermverslaving.

Behandelmethode
De behandeling is gebaseerd op het Minnesota Model (12 Steps) in combinatie met inzichtgevende therapie en psycho-educatie, lichaamsgerichte therapie (traumabehandeling), cognitieve gedragstherapie (CGT), systeem-, partner- en familietherapie, terugvalpreventie, re-integratie.

ITMYS biedt een holistische benadering in zowel individuele als groepstherapie. Opgeleid tot Certified Sex Addiction Therapist (CSAT) in Phoenix, Arizona (Verenigde Staten).

Locaties
ITMYS werkt vanuit een rustgevende kerklocatie in Hilversum. Tevens werkt ITMYS samen met diverse partnerklinieken voor detox- en/of klinische opnames in binnen- en buitenland. Ook jongeren kunnen terecht. Behandelingen vinden zowel overdag als in de avond plaats.

Verzekering
De behandeling wordt niet vergoed door de verzekeraar, wel gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering (RBCZ).

 

Bezoek website 

Vind nu hulp

 

Selecteer via welke sociale media je deze pagina wil delen: