Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie: controle over gedachte en gedrag

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die gericht is op het veranderen van ongezonde of destructieve denkpatronen, gedragingen en emotionele reacties. Het uitgangspunt van CGT is dat onze gedachten een diepgaand effect hebben op ons gedrag en onze emoties. Als zodanig richt deze therapievorm zich op het identificeren en aanpakken van negatieve of disfunctionele gedachten die kunnen bijdragen aan psychische problemen. CGT stelt individuen in staat om hun denkpatronen te begrijpen en te veranderen, waardoor ze beter kunnen omgaan met stress, angst, depressie en andere psychische aandoeningen. Het is een oplossingsgerichte benadering die veelal gebruikt wordt in combinatie met andere therapeutische technieken en strategieën, en wordt ondersteund door een aanzienlijke hoeveelheid empirisch bewijs voor zijn effectiviteit.

DIRECT IEMAND AAN DE LIJN?

Bel voor advies

bel 020 - 532 0030
Ma-Vrij van 07:00 - 22:00

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie, ook wel bekend als CGT of ‘leefstijltherapie’, is een vorm van behandeling die wordt toegepast bij verschillende psychische klachten. Deze vorm van behandeling focust op het aanpassen van gedrag door actief aan de slag te gaan met automatische en onbewuste gedachtepatronen.

Cognitieve gedragstherapie gaat uit van het idee dat het niet zozeer bepaalde gebeurtenissen uit het verleden zijn, die er voor zorgen dat we ons op een bepaalde manier gedragen, maar dat de manier waarop we over die gebeurtenissen nadenken grotendeels verantwoordelijk is voor ons zelfbeeld, gevoel van identiteit en gedachtepatronen.

Het doel van cognitieve gedragstherapie is om negatieve gedachtepatronen om te vormen naar positievere en meer constructieve patronen. Onze gedachten over onszelf hebben invloed op ons zelfbeeld, onze normen en waarden en onze opvattingen over wat we wel en wat we niet kunnen.

wat is cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie in de praktijk

CGT is een actieve vorm van behandelen. Je krijgt opdrachten om in je dagelijkse leven toe te passen. Er wordt dus een actieve houding van je verwacht: cognitieve gedragstherapie is geen behandelvorm die je kunt zien als een magische oplossing. Je zult actief je gedachten moeten inventariseren en leren dat nieuwe, soms ongemakkelijke ervaringen zorgen voor nieuwe inzichten.

Hoe effectief is cognitieve gedragstherapie?

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar cognitieve gedragstherapie bij verslavingen. Meer dan de helft van de mensen met een middelen verslaving merkt positieve veranderingen door CGT. Het is daarom één van de meest gebruikte behandelvormen bij verslavingen in Nederland.

Hoe lang duurt een CGT behandeling?

Cognitieve gedragstherapie wordt afgestemd op jouw specifieke situatie en jouw persoonlijke doelen. De meeste CGT behandeltrajecten bestaan uit 10 tot 15 sessie van drie kwartier tot een uur. De behandeling vindt vaak op de locatie van een zorgaanbieder plaats, maar kan soms ook ambulant worden gegeven. Dat houdt in dat je vanuit je eigen woonlocatie via videobellen in contact staat met de behandelaar.

Wat zijn de kosten van CGT?

Bij de meeste verslavingszorg instellingen in Nederland wordt cognitieve gedragstherapie aangeboden en vormt CGT een belangrijk onderdeel van de behandeling. Wij adviseren om door middel van een doorverwijzing van je huisarts in contact te komen met professionele verslavingszorg. Je kunt dan gebruik maken van de Vergoeding Geestelijke Gezondheidszorg vanuit je zorgverzekering.

Via dit traject wordt CGT volledig vergoed. Je betaalt alleen de eigen bijdrage van je zorgverzekering, in de meeste gevallen is dat €385,-. Deze kosten kun je via je zorgverzekeraar vaak gespreid over een aantal maanden betalen.


Waar vind ik cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie vormt een groot deel van een behandeling in de verslavingszorg of een afkickkliniek. CGT wordt doorgaans standaard aangeboden tijdens zo’n behandeling. Wanneer je te maken hebt met een serieuze verslaving, is het erg verstandig om professionele hulp in te schakelen. Een grote stap, maar wel een stap die je kans op herstel enorm vergroot.

Een behandelmethode kan ambulant (vanuit je eigen woonsituatie) of in een kliniek plaatsvinden. Een tijdelijke behandeling in een afkickkliniek helpt je om je herstel serieus aan te pakken en onder professionele medische en psychologische begeleiding te werken aan jouw nieuwe toekomst.

bel Bel ons voor advies