Gezinstherapie

Gezinstherapie: Wat is het?

Gezinstherapie helpt om de verbinding en relaties tussen de gezinsleden te versterken. Problemen komen in ieder gezin wel voor: moeilijke pubers, kinderen vliegen elkaar in de haren, onenigheden over de opvoeding van de kinderen.. Dit lijken alledaagse vraagstukken. Maar als de irritaties blijven aanhouden en je er samen niet uit komt, kan het de onderlinge verhoudingen flink verstoren. In zo'n geval kan gezinstherapie uitkomst bieden.

Bij gezinstherapie staat hoe jullie als gezin omgaan met uitdagingen en problemen centraal. Het doel is om het gezin weer hecht en gelukkig te maken.

Ook interessant: Wat is mentale gezondheid?

Wat is gezinstherapie?

Gezinstherapie kan jouw gezin een duwtje in de juiste richting geven. Door als gezin in therapie te gaan, wordt er samengewerkt aan het versterken van de gezinsrelaties en het verbeteren van de stemming. Als een van de gezinsleden een probleem heeft, zal dit invloed hebben op de rest van het gezin. Samen wordt er naar de problemen binnen het gezin gekeken en worden er nieuwe manieren gezocht om hiermee om te gaan. Bij gezinstherapie wordt de nadruk gelegd op de sterke kanten en mogelijkheden binnen het gezin.

Samen met de behandelaar wordt er gekeken naar manieren en werkbare oplossingen om elkaar weer te steunen en de vreugde terug te vinden in het gezin.Hechtingsgerichte gezinstherapie

Bij hechtingsgerichte gezinstherapie wordt er gefocust op twee doelen, namelijk: het herstel van het vertrouwen en het versterken van de relaties binnen het gezin.

Het gaat er hierbij om dat het kind (meestal in zijn of haar jeugdjaren) de moed verzamelt en het vertrouwen krijgt om problemen te delen met zijn of haar ouders, en dat ouders begrijpen wat ze kunnen doen om hun zoon of dochter zo goed mogelijk te ondersteunen.

Relaties versterken is niet altijd even makkelijk; het kind gelooft soms dat zijn of haar ouders hem of haar toch nooit zullen begrijpen of serieus zullen nemen. In andere gevallen zijn kinderen bang om hun ouders extra te belasten. Aan de andere kant kunnen ouders het gevoel krijgen dat hun kind niet veel om hen geeft. Hieruit komen soms intense emoties voort, die vaak binnengehouden worden.

Hoe werkt gezinstherapie?

Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie. Binnen het gezin zijn er gewoontes opgebouwd en manieren waarop er met elkaar wordt omgegaan. Door veranderingen kunnen er conflicten optreden, die vervolgens het gezin uit balans brengen en de onderlinge verhoudingen verstoren.

Tijdens gezinstherapie wordt er onderzocht hoe de verschillende gezinsleden op elkaar reageren, en hoe daar problemen uit voort komen. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende rollen binnen het gezin en de verwachtingen die er spelen. Het gaat er uiteindelijk om dat - door gesprekken te voeren - ieder gezinslid de onderlinge reacties begrijpt en de invloed ervan op elkaar.

Oorzaken van verstoorde communicatie

Veranderingen in het leven van een gezinslid kunnen invloed hebben op het hele gezin en leiden tot een verstoorde communicatie.

Er zijn verschillende omstandigheden die de communicatie binnen een gezin kunnen verstoren en waarbij gezinstherapie dus een uitkomst kan bieden.

 • Ingrijpende gebeurtenissen en spanningen: voorbeelden zijn een ernstig ziek gezinslid, overlijden binnen het gezin of bij mensen die dichtbij staan, slecht contact met familie, scheiding, misbruik, faillissement, verhuizing, maar ook aanhoudende hoge werkdruk.
 • Geboorte kind: dit kan een (gezins)relatie behoorlijk onder druk zetten.
 • Kinderen die de deur uitgaan: wanneer kinderen het ouderlijk nest verlaten, kan dat soms voor problemen of stress zorgen.
 • Opgroeiende pubers of grotere kinderen: moeilijke kinderen of pubers met gedragsproblemen kunnen qua opvoeding een behoorlijke uitdaging zijn. De puberteit is een ingewikkelde levensfase en kan behoorlijk stressvol zijn.
 • Nieuwe gezinsvormen: van samengestelde gezinnen of twee verschillende gezinnen een 'happy family' maken is niet altijd even makkelijk.


Deze en andere factoren kunnen een behoorlijke impact hebben en het gezinsleven negatief beïnvloeden. Gezinstherapie helpt met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen en het weer op een positieve manier met elkaar leren om te gaan.

Gezinstherapie vergoeding

Gezinstherapie wordt alleen vergoed als de begeleiding wordt aangeboden in het kader van de behandeling van een psychische aandoening. Hierbij moet de gezinstherapie een onderdeel vormen van een multidisciplinaire behandeling, waarbij de gezinsproblemen de behandeling van de aandoening hinderen. Wanneer de gezinstherapie geen onderdeel uitmaakt van een multidisciplinaire behandeling, dan wordt deze helaas niet vergoed. Er zijn echter een aantal zorgverzekeraars die de therapie wel dekken vanuit de aanvullende verzekering.

Indien de gezinstherapie wordt aangeboden in het kader van Jeugdzorg, is het aan de gemeente waarin je woont om te bepalen over de vergoeding.

Verstoorde relatie ouder en volwassen kind

Vervreemding tussen een ouder en zijn of haar volwassen kind komt nogal eens voor. Het leidt soms zelfs tot een breuk, waarbij vaak het volwassen kind het initiatief hierin neemt.

Behalve het conflict dat er speelt, vinden zowel de ouder als het kind het vaak moeilijk om de eerste stap te zetten om de relatie weer op te pakken.

Relatietherapie, of gezinstherapie, kan dan een uitkomst bieden.

Veelgestelde vragen over gezinstherapie

 • Wat doet een gezinstherapeut

  Een gezinstherapeut stelt het gezin centraal. De therapeut zal de problemen die er spelen bespreekbaar maken en proberen te begrijpen waar ze vandaan komen. Er wordt gekeken naar de verschillende persoonlijkheden en karakters van de betrokken gezinsleden, hun achtergronden, sociale leven en dergelijke.

  Al deze factoren hebben invloed op hoe je je gedraagt, wat je denkt, de verwachtingen die je hebt, etc. Bij gezinstherapie gaat het erom dat iedereen zich beter kan inleven in de ander en respect voor elkaar heeft.
 • Wat kost gezinstherapie

  De kosten voor gezinstherapie kunnen tussen de 80 en 200 euro per sessie (60 of 90 minuten) liggen. Als het onderdeel van een behandeling is, valt het echter onder verzekerde zorg.
 • Wat is de meeste invloedrijke systeemtherapie en wat houdt deze therapie in?

  Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. De therapie richt zich op de onderlinge interacties en verhoudingen, en het verbeteren hiervan. Belangrijke naasten worden bij te therapie betrokken.

  Een probleem staat nooit op zichzelf, de omgeving (sociaal leven, relaties, cultuur) heeft altijd invloed. Er wordt onderzocht welke omgevingsfactoren invloed op het probleem en alle gezinsleden hebben.