2 FDCK

2 FDCK (2-Fluorodeschloroketamine): Wat is het en wat doet het met je?

2 FDCK is een afgeleide van ketamine en werd in eerste instantie door wetenschappers ontwikkeld voor onderzoeksdoeleinden. Sinds de introductie in 2014 nemen mensen deze dissociatieve drug echter ook voor niet-medisch gebruik. Op deze pagina leggen we je uit wat het effect van 2 FDCK kan zijn, de werking en risico’s van de drug, en hoe groot de kans is dat je eraan verslaafd raakt.


Wat is 2 FDCK?

2 FDCK is een dissociatief narcosemiddel dat ook als designer drug wordt gebruikt. In het kader van onderzoek naar afgeleiden van ketamine, een populaire drugs dat ook zijn oorsprong als verdovingsmiddel heeft, werd de chemische synthese van 2 FCDCK in 2014 gepubliceerd in het blad Synthetic Communications. Sindsdien circuleert 2 FDCK, dat ook 2-fluorodeschloroketamine, fluorketamine of 2F-ketamine wordt genoemd, in verschillende Europese landen onder drugsgebruikers.


2 FDCK werking

Als dissociatief narcosemiddel zorgt 2 FDCK ervoor dat gebruikers het gevoel krijgen dat hun geest gescheiden wordt van hun lichaam. Op die manier kan 2 FDCK in een klinische setting helpen bij het bestrijden van pijn. Wanneer het als designer drug wordt gebruikt, kan het volgens het Trimbos instituut een trip aan gebruikers geven waardoor gevoelens van tijd en ruimte verstoord raken.


Wat zijn de effecten van 2 FDCK?

De effecten van 2 FDCK zijn voornamelijk dissociatief van aard. Gebruikers zullen onder meer het gevoel hebben dat hun lichaam en geest niet langer met elkaar zijn verbonden, en kunnen hallucinaties en out-of-body experiences ervaren.

Doordat een specifieke studie naar de effecten van 2 FDCK vooralsnog ontbreekt , refereren onderzoekers vaak naar H. Morrison et al. die in 2014 in het wetenschappelijke blad Drug testing and analysis het niet-medische gebruik van verschillende dissociatieve middelen, waaronder het vergelijkbare ketamine, en de effecten hiervan uitgebreid onder de loep namen. Op basis van gerapporteerde ervaringen door gebruikers op het internet lijkt 2 FDCK sterker te zijn dan ketamine en langer te duren.


Risico’s van 2 FDCK

Er is nog bijna niks bekend over de risico’s van gebruik van 2 FDCK. Het middel is namelijk nog maar relatief korte tijd op de markt, heeft (nog) geen grote populariteit gewonnen onder gebruikers en het gebruik ervan is wetenschappelijk gezien nog niet afdoende onderzocht.

Wel zijn er al verontrustende rapporten verschenen van de gezondheidsrisico’s die 2F ketamine met zich meebrengt, zoals een studie in 2021 in het blad Clinical Toxicology door T. Weng et al. waarin opnames van patiënten op de spoedeisende eerstehulpafdeling worden beschreven die 2 FDCK gebruikten. Ook zijn er risico’s verbonden aan de manier van inname van 2 FDCK, waarbij mensen die slikken vaak meer klachten melden dan wanneer ze de stof snuiven.

Dit zijn mogelijke risico’s van 2 FDCK:

  • Tijdelijke of langdurige last van je nieren en blaas
  • Het middel kan behoorlijk verslavend zijn en het is lastig voor gebruikers om te stoppen
  • Als nieuwe research chemical is nog niets bekend over mogelijke gevaren wanneer 2 FDCK in combinatie met andere middelen of medicijnen wordt gebruikt
  • Tijdens een trip kunnen mensen zichzelf ergens verwonden doordat ze moeilijk of helemaal niet kunnen bewegen

Kun je verslaafd raken aan 2 FDCK?

Er is nog veel onduidelijk over de specifieke werking van 2 FDCK en de kans op verslaving. Desalniettemin zijn er sterke aanwijzingen dat gebruik van 2 FDCK gepaard kan gaan met een aanzienlijk risico hierop, zoals bijvoorbeeld Feng Li et al. in hun 2022 research paper in Addiction Biology demonstreren. Zij stellen dat deze designer drug daarom even verslavend als ketamine kan zijn.

Wanneer je vermoedt dat iemand regelmatig 2 FDCK gebruikt, kan er sprake zijn van een geestelijke afhankelijkheid waarbij de persoon niet meer kan stoppen met gebruik. Medische hulpverlening is sterk aangeraden bij een verslaving aan verdovende middelen. Dat kan een huisarts zijn, maar vaak worden mensen doorverwezen naar specialistische hulp zoals die in een afkickkliniek wordt geboden. Bel 020- 532 0030 voor een consult over wat de beste optie voor behandeling is.


Veelgestelde vragen

Is 2 FDCK verboden?

2 FDCK is niet verboden in Nederland. Net zoals veel andere nieuwe research chemicals valt het middel binnen de Nederlandse wetgeving vooralsnog niet onder de Opiumwet maar onder de Warenwet.

Wat is de juiste dosering voor 2 FDCK?

De juiste dosering voor 2 FDCK is sterk afhankelijk van de gebruiker en kan tussen de 0,1-0,5mg/kg liggen of zelfs hoger. Door de vergelijkbare werking en effecten met ketamine wordt vaak een zelfde dosering als ketamine aangeraden.

2 FDCK bij depressie?

2 FDCK kan als mild antidepressiemiddel functioneren met een tijdelijke werking. De toepassing van 2 FDCK voor het behandelen van een depressie is sporadisch gerapporteerd door gebruikers, maar niet uitgebreid wetenschappelijk onderzocht.

bel 020 - 532 0030

Ma-Vrij van 07:00 - 22:00