2MMC

Wat is 2MMC? Werking, risico's, effecten en wetgeving

2MMC is een designer drug met een milder effect dan vergelijkbare stimulerende middelen zoals 3-MMC en 4MMC. Er is echter nog veel onduidelijkheid over de precieze risico’s voor gebruikers. Als nieuwe psychoactieve stof valt 2MMC voorlopig buiten de mazen van de Opiumwet. Er is daarom geen toezicht vanuit de overheid op de productie, verkoop en het gebruik van 2-MMC (zoals de drug ook wel wordt geschreven). Dit vergroot de kans op negatieve effecten voor gebruikers. Op deze pagina vind je alle informatie die bekend is over de werking, effecten en risico’s van 2MMC.


Wat is 2MMC?

2MMC is een synthetische designer drug met een psychoactieve werking. 2MMC, een afkorting voor 2-Methylmethcathinone, heeft stimulerende en empathogene effecten, vergelijkbaar met amfetaminen en MDMA. Het behoort tot de familie van synthetische cathinonen. De drug wordt meestal verkocht als een kristalachtig wit poeder.

Het gebruik van 2MMC brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals een verhoogde hartslag, hoge bloeddruk, agitatie en hallucinaties. De exacte samenstelling van de stof kan variëren omdat het vaak in ongereguleerde laboratoria wordt geproduceerd. Dit maakt het risico voor gebruikers groot. De productie, verkoop en het gebruik van synthetische cathinonen zijn in veel landen illegaal. 2MMC valt in Nederland echter nog niet onder de Opiumwet, net zoals verschillende andere designer drugs.

DIRECT IEMAND AAN DE LIJN?

Bel voor advies

bel 020 - 532 0030
Ma-Vrij van 07:00 - 22:00

Hoe werkt 2MMC?

2MMC werkt door het niveau van bepaalde chemische boodschappers in de hersenen te verhogen, waaronder dopamine en serotonine. Deze neurotransmitters helpen bij het reguleren van onder meer je stemming en emoties. Door de afgifte van dopamine en serotonine te stimuleren, krijgen gebruikers meer energie en ervaren ze een gevoel van euforie.

De 2MMC werking is daarmee vergelijkbaar met die van amfetaminen, volgens een studie uit 2018 in Journal of Chromatography, die ook een stimulerend gevoel geven. Omdat 2MMC een synthetische drug is, kan de precieze stimulerende werking ervan wel variëren. Ook is nog niet alles bekend over hoe de drug bepaalde processen in de hersenen activeert of uitschakelt.

Hoe lang werkt 2MMC?

2MMC werkt gemiddeld ongeveer 3 tot 6 uur. Meestal beginnen de effecten van 2-MMC binnen enkele minuten tot een uur na inname. De na-effecten en bijwerkingen van de drug kunnen langer dan 6 uur aanhouden.


Wat zijn de effecten van 2MMC?

De effecten van 2MMC zijn vooral stimulerend, maar de drug kan ook hallucinerende reacties veroorzaken bij gebruikers. Ook hebben gebruikers vaak behoefte aan sociale interactie. De precieze effecten zijn afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de ingenomen dosis, de zuiverheid van de stof, de individuele gevoeligheid en de manier waarop het wordt ingenomen. Over het algemeen zou 2MMC minder euforische effecten hebben vergeleken met andere cathinonen zoals mefedron en 3MMC, volgens Ierse wetenschappers in Forensic Science International.

Mogelijke effecten van 2MMC zijn:

 • Meer energie en verbeterde concentratie
 • Verhoogde alertheid en meer motivatie
 • Minder behoefte aan slaap
 • Zelfverzekerd gevoel
 • Gevoel van euforie
 • Meer empathie en een gevoel van samenhorigheid, verbondenheid en openheid richting anderen
 • Hallucinaties en veranderde perceptie van tijd en ruimte

Wat zijn de risico’s van 2MMC?

De risico’s van 2MMC zijn met name het feit dat er nog maar heel weinig bekend is over de problemen die de drug kan veroorzaken. De chemische structuur van de drug en de impact die het heeft op het lichaam is namelijk nog onvoldoende onderzocht.

Zo is nog niet duidelijk vanaf welke dosering het risico op overdosis groot is. Ook kunnen wetenschappers nog niet zeggen welke middelen gevaarlijke interacties kunnen hebben met 2MMC, volgens een Zwitserse studie in Neuropharmacology. Wel zijn er sterke indicaties dat 2MMC een verslavende werking heeft op gebruikers. Ook lijkt de drug op de korte en lange termijn tot verschillende fysieke en psychische problemen te leiden.

Mogelijke risico’s van 2MMC zijn:

 • Oververhitting
 • Hart- en vaatproblemen door een verhoging van de hartslag en extreem hoge bloeddruk
 • Verslaving
 • Schade aan de hersenen
 • Psychische problemen waaronder angst, depressie en psychose
 • Onvoorspelbare reacties en interacties met andere middelen
 • Geproduceerd in ongereguleerde omgevingen

Wat zijn de bijwerkingen van 2MMC?

De bijwerkingen van 2MMC zijn zowel lichamelijke als psychische klachten die zich direct na het gebruik en in de uren of dagen hierna kunnen ontwikkelen. Deze mogelijke effecten kunnen vooral gevaarlijk zijn bij bestaande gezondheidsproblemen. De intensiteit en duur van de bijwerkingen is onder meer afhankelijk van de ingenomen dosis, mogelijke tolerantie en individuele reacties op de drug.

Mogelijke bijwerkingen van 2MMC zijn:

 • Oververhitting door een verhoging van de lichaamstemperatuur
 • Maag- en darmklachten
 • Hogere hartslag
 • Zware hoofdpijn
 • Spierzwakte en trillingen
 • Verlies van eetlust
 • Angst en paniekaanvallen
 • Verwardheid
 • Slapeloosheid
 • Concentratieproblemen en geheugenverlies
 • Psychose

Veelgestelde vragen over 2MMC

Wat is het verschil tussen 2-MMC en 3-MMC?

3-MMC heeft meer krachtige effecten dan 2-MMC, met meer intense stimulerende en euforische effecten. Ook kan 3-MMC eerder leiden tot hallucinaties bij gebruikers.

Wat is het verschil tussen 2MMC en 4MMC?

2MMC is een minder krachtige synthetisch cathinon dan 4MMC (ook wel bekend als mefedron of “meow meow”) en heeft een milder effect. De stimulerende en euforische werking van 2MMC is daarom minder intens.

Wat is de juiste dosering van 2MMC?

Een orale dosis 2-MMC van 20-50 mg wordt gezien als een lichte dosering, 50-100 mg als gebruikelijk en 100-135 als sterk.

Is 2MMC legaal?

2MMC is op dit moment nog “legaal” omdat het nog niet als drug wordt gereguleerd in de Opiumwet. De designer drug zal mogelijk wel illegaal worden gemaakt met een aankomende wetsverandering, maar deze is nog niet doorgevoerd.

Is 2-MMC verslavend?

Ja, 2-MMC (2-Methylmethcathinone) kan verslavend zijn. Net als andere synthetische cathinonen en stimulerende middelen kan het regelmatig gebruik van 2-MMC leiden tot zowel fysieke als psychologische afhankelijkheid.

bel Bel ons voor advies