Herstel lichaam na stoppen met alcohol

Herstel lichaam na stoppen met alcohol

Het is bekend dat regelmatige consumptie van alcohol tot ernstige lichamelijke en mentale effecten kan leiden. Toch kan iemand door volledig te stoppen met alcohol drinken in significante mate herstellen van deze gezondheidseffecten, zo blijkt uit een veel geciteerde studie uit 2005 in het gerenommeerde vakblad Addiction. Op deze pagina wordt uitgelegd welke effecten het stoppen met alcohol precies kan hebben en in hoeverre een volledig herstel mogelijk is.


Hoe snel herstelt je lichaam na alcohol?

Herstel van je lichaam na regelmatige en/of excessieve consumptie van alcohol is afhankelijk van verschillende factoren. Hoewel er op de korte termijn al zichtbare effecten zijn, duurt de herstelfase volgens onder meer J. Balldin et al. in Psychopharmacology bij zware drinkers maanden zoniet jaren. De mate en snelheid van herstel hangt onder meer af van genetische factoren, de ernst van reeds ontwikkelde aandoeningen en leeftijd.


Effect stoppen met alcohol

Stoppen met alcohol heeft zowel korte als lange termijn effecten. Mensen die geen gram alcohol meer aanraken na jarenlang veel te hebben gedronken, kunnen aanzienlijke positieve gezondheidseffecten op de lange termijn ervaren volgens G. Mehta et al. in een studie uit 2018. Zo bleek dat abstinentie onder meer leidt tot een gezonder gewichtsniveau, lagere bloeddruk en een verminderde kans op het ontwikkelen van diabetes-2 en kanker.

2 weken stoppen met alcohol

Stoppen met alcohol leidt in de eerste paar dagen (tot aan twee weken) al tot directe zichtbare effecten. Mensen rapporteren vaak dat ze meteen beter slapen, met positieve gevolgen voor het humeur en mentale gezondheid. De huid kan al snel meer glanzen door een toename van vocht (alcohol zorgt namelijk vaak voor uitdroging).

Zware drinkers kunnen in de eerste weken na het stoppen met alcohol echter (serieuze) ontwenningsverschijnselen ervaren, waaronder angstgevoelens, een verhoogde bloeddruk en verstoorde slaappatronen.

6 weken zonder alcohol

Na ruim een maand van abstinentie zijn de effecten van het stoppen met drinken duidelijk zichtbaar. Er is meestal sprake van het nodige gewichtsverlies en een merkbaar gezonder lichaam, dat qua fysieke inspanningen al veel meer aan kan dan voorheen.

3 maanden abstinentie

Na drie maanden zonder alcohol zijn er significante gezondheidseffecten. Een leververvetting (de eerste fase van alcohol hepatitis) is gemiddeld na enkele maanden van geen alcohol drinken volledig hersteld, volgens de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging.

Het behalen van de mijlpaal van drie maanden is ook significant voor zware drinkers die afhankelijk zijn geworden van alcohol. Uit een studie door D. Neto et al. in Alcohol and Alcoholism bleek dat ruim 70 procent van deze drinkers in de eerste drie maanden van hun beoogde abstinentie weer alcohol dronk en terugviel in hun afhankelijkheid.

1 jaar en langer zonder alcohol: significant herstel lichaam

Wanneer iemand lange tijd geen alcohol meer drinkt, wordt de kans op ernstige aandoeningen gerelateerd aan regelmatig en excessief alcoholgebruik (zoals kanker) aanzienlijk kleiner volgens H. Scherübl in Visceral Medicine. Dergelijke significante gezondheidseffecten hebben echter vaak meerdere jaren nodig na het stoppen met alcohol.


Herstellen van alcoholverslaving

Herstel van ernstige lichamelijke en geestelijke effecten bij een alcoholverslaving is in theorie mogelijk. Veel hangt af van wanneer interventie en behandeling plaatsvindt. Ernstige schade aan de lever door levercirrose en de hersenen, bijvoorbeeld door het syndroom van Korsakov, is echter meestal permanent van aard.

Een studie uit 2009 door P. Murthy et al. liet zien dat het herstelproces bij mensen met een alcoholverslaving op de lange termijn significant verbetert door regelmatige ondersteuning en zorg na de initiële behandeling. Bel 020 – 532 0030 voor een telefonisch consult over een geschikt behandeltraject in jouw situatie.


Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt het voor je lever weer schoon is?

Na alcoholinname kan het meer dan een week duren voordat de lever schoon is en er geen spoor van alcohol meer te vinden valt. Opgedane leverschade door alcohol heeft echter meestal maanden nodig om te herstellen, als de gezondheidsschade al niet permanent is.

Wat drinken om lever te zuiveren?

Dranken zoals koffie, thee en gember/citroen drankjes geven een extra boost bij het zuiveren van je lever, naast natuurlijk het vermijden van alcohol. Je kunt de lever ook helpen door onder andere minder vlees, suikers en tarwe producten te eten.

bel 020 - 532 0030

Ma-Vrij van 07:00 - 22:00