ADD Volwassenen

Wat zijn de kenmerken van ADD bij volwassenen?

ADD staat voor 'Attention Deficit Disorder' en is een subtype van ADHD ('Attention Deficit Hyperactivity Disorder'). ADD is een aandachtstekortstoornis waarbij er sprake is van een verminderde concentratie.

Attention Deficit Disorder bij volwassenen komt frequent voor. Mensen met ADD komen dromerig over, maar ze hebben een hoofd vol gedachten. Ze zijn overgevoelig voor uitwendige prikkels en zullen zich vaak moeten terugtrekken om ervaringen te verwerken.

Op deze pagina lees je wat de ADD symptomen en ADD kenmerken zijn bij volwassenen en hoe je er het beste mee om kunt gaan.

Lees hier meer over kenmerken van ADD

Wat is ADD bij volwassenen?

ADD diagnose

In de diagnostiek van ADHD worden er drie subtypen onderscheiden: het type waarbij aandachtstekort centraal staat (ADD genoemd), het type waarbij hyperactiviteit of impulsiviteit centraal staat, en het gecombineerde type.

De hersenen van mensen met ADD lijken af te wijken van die van mensen zonder deze stoornis. De neurotransmitters dopamine en norepinefrine werken minder goed in het brein van iemand met ADD, omdat de hersencellen de stoffen niet goed doorgeven. Het gevolg is dat impulsen minder goed worden geremd (hyperactiviteit/impulsiviteit) en er weinig werkgeheugen beschikbaar is om je te kunnen concentreren op een taak.

Kenmerken van ADD bij volwassenen

Wanneer mensen met ADD symptomen zich in een groep bevinden, voelen ze zich vaak niet op hun gemak omdat er dan veel prikkels binnenkomen die moeten worden verwerkt. Dit soort mensen zijn vaak onzeker, en hebben zich altijd al een beetje anders gevoeld. Het komt vaak voor dat ze op school werden gepest.

Kenmerken ADD bij volwassenen:
 • Moeite met het uiten van gevoelens
 • Slecht overzicht in tijd hebben (waardoor ze vaak te laat komen)
 • Oververmoeidheid, meer behoefte aan rust en slaap
 • Heel precies en grondig in handelen en denken
 • Moeite met snel en adequaat reageren op onverwachte gebeurtenissen door vertraagde informatieverwerking
 • Vergeetachtig en chaotisch door een slecht kortetermijngeheugen
 • Problemen hebben met het stellen van prioriteiten
 • Stemmingsproblemen
 • Laag zelfbeeld

ADD symptomen volwassenen

Mensen met ADD hebben over het algemeen een rustig leven met zo min mogelijk stress nodig om hun dagelijks leven te kunnen overzien. Echter, als het te saai wordt of ze bezig zijn met vervelende taken, kunnen ze moe worden en ongemotiveerd. Dit is de reden dat ze vaak spanning opzoeken. Wanneer iemand met ADD geïnspireerd raakt, kan deze in een hyperfocus raken omdat er ineens meer dopamine in de hersenen wordt aangemaakt. Gevolgen kunnen zijn: laat naar bed gaan en tijdelijk hyperactief overkomen, net zoals mensen met ADHD.

Symptomen van mensen met ADD hebben vooral te maken met aandachtstekort. Zo melden ze vaak de volgende klachten:
 • Ik ben snel afgeleid
 • Ik kan moeilijk herfocussen als ik eenmaal afgeleid ben
 • Ik vind het moeilijk om me in te beelden hoe ik een taak moet benaderen
 • Ik heb moeite met het op een rijtje krijgen van de nodige stappen om een bepaald doel te bereiken
 • Als ik met saaie taken bezig ben, vind ik het moeilijk om het (lange termijn) doel voor ogen te houden

Bovenstaande ADD symptomen zien we vaak terug bij mensen met ADD.

ADD symptomen volwassen mannen

Uit onderzoek is gebleken dat de symptomen van ADD bij mannen en vrouwen meer op elkaar lijken dan van elkaar afwijken. Toch zijn er een aantal verschillen.

Zo hebben mannen eerder last van fysieke agressie, omdat mannen nu eenmaal eerder externaliserend gedrag (hyperactiviteit, storend gedrag) vertonen.

Een specifiek kenmerk van mannen met ADD is onzekerheid en schaamte, en dan vooral op het gebied van werk, presteren en het gezinsleven. Als ze falen op deze gebieden, kan dat voor schaamte zorgen en misschien ook tot verdriet leiden.

Zoals ook vrouwen met ADD, hebben mannen moeite met concentreren. Zo vinden ze het vaak moeilijk om echt aanwezig te zijn tijdens een gesprek, waarbij ze snel afgeleid en met hun gedachten ergens anders zijn.

ADD symptomen volwassen vrouwen

Over ADD bij vrouwen is overigens nog niet veel bekend, omdat het meeste onderzoek gedaan wordt bij mannen en kinderen. Vrouwen laten, in tegenstelling tot mannen, eerder internaliserend gedrag zien, waar angst en depressie onder vallen.

Ook al komt ADD veel voor bij vrouwen, wordt de diagnose ADD niet snel gesteld. Vrouwen weten de ADD kenmerken en symptomen namelijk goed te verhullen door middel van hun intelligentie, doorzettingsvermogen en creativiteit. Het gevolg is echter vaak lichamelijke en emotionele uitputting. Bij vrouwen wordt een ADD diagnose dus pas vaak laat gesteld.

Hoe om te gaan met ADD volwassenen?

Hieronder volgen een aantal tips over hoe je als volwassene om kunt gaan met een ADD stoornis.
 • Zorg voor structuur en regelmaat
 • Geef op z'n tijd toe aan je creatieve of impulsieve acties
 • Stel doelen, maar wil niet alles tegelijk
 • Maak to-do lijstjes
 • Communiceer met je omgeving, laat weten hoe je je voelt
 • Zorg iedere dag voor voldoende beweging
 • Houd een vast slaapschema aan
 • Geef jezelf genoeg tijd en ruimte om jezelf weer op te laden
 • Zorg dat je ontspannen gaat slapen
 • Je aandacht terugbrengen door hardop tegen jezelf te praten, kan soms helpen
 • Zoek hulp

ADD volwassenen behandeling

Er zijn verschillende soorten behandelingen voor mensen met ADHD of ADD. Het bestaat meestal uit een combinatie van een individuele behandeling door een psycholoog, groepstherapie, psycho-educatie en medicatie.

Individuele behandeling

Hierbij leer je hoe je een agenda kunt gebruiken, hoe je kunt plannen, prioriteiten moet stellen en de juiste keuzes kunt maken in je studie of werk. Er wordt tevens gezocht naar een structuur die bij jou past, en er wordt een manier gevonden om jouw sterke kanten zo goed mogelijk te benutten. Verder leer je de diagnose ADHD of ADD te accepteren.

Groepstherapie

Bij dit soort therapie leer je nuttige vaardigheden om zo goed mogelijk om te gaan met de symptomen en kenmerken van AD(H)D. Daarnaast kan er in de groep gepraat worden over persoonlijke ervaringen en kunnen er tips worden uitgewisseld.

Lees hier meer over groepstherapie

Aanvullende groepsbehandeling

Dan kan er nog een aanvullende groepsbehandeling worden aangeboden, zoals cognitieve gedragstherapie waarbij psychische klachten worden aangepakt door denkpatronen en bepaalde gedragingen te veranderen.

Psycho-educatie

Bij psycho-educatie draait het om het geven van informatie en voorlichting aan de patiënt en/of naasten over de stoornis.

Het verbreden van je kennis en het ontwikkelen van vaardigheden over ADD kan de kwaliteit van leven bevorderen.

Lees hier meer over psycho educatie

Medicatie

Er kan therapie worden geboden zonder gebruik te maken van medicijnen, maar soms kunnen medicijnen de algehele behandeling verbeteren. Het kan soms even zoeken zijn welke medicatie voor jou goed werkt.

Lees ook onze andere artikelen over
- Kenmerken ADD bij kinderen
- Omgaan met ADD
- Mentale gezondheid

Veelgestelde vragen over ADD bij volwassenen

 • Wie stelt diagnose ADD bij volwassenen?

  Een psycholoog stelt de diagnose van ADD of ADHD bij volwassenen. Van je huisarts kun je een verwijzing krijgen naar een organisatie die gespecialiseerd is in ADHD/ADD. Bij het eerste gesprek krijg je vaak vragenformulieren en daarna volgen er gesprekken met een psycholoog.
bel 020 - 532 0030

Ma-Vrij van 07:00 - 22:00