NA meetings

NA Meetings

De meeste mensen hebben wel eens gehoord over bijeenkomsten van de NA, waar deelnemers zichzelf anoniem voorstellen aan de groep. Maar hoe werkt de NA (Narcotics Anonymous) precies? En wat kun je verwachten als je een bijeenkomst bezoekt? Je leest het hier.


Wat is de NA?

De NA is de Engelse afkorting van een gemeenschap van ex-verslaafden en mensen die actief bezig zijn om van een drugs– of medicijnverslaving af te komen. De NA staat voor Narcotics Anonymous, oftewel Anonieme Verslaafden. Door anoniem te kunnen deelnemen aan de gemeenschap en meetings, wordt de privacy van de deelnemers beschermd, heeft iedereen binnen de NA dezelfde ‘status’ en is iedereen gelijk aan elkaar binnen de gemeenschap.

De NA organiseert door het hele land meerdere meetings per week. Op de website van de NA vind je een overzicht van alle locaties, inclusief de dagen en tijdstippen van hun bijeenkomsten.


Wat doet de NA?

De NA is een netwerk van mensen voor wie het gebruik van drugs of medicijnen problematisch is geworden. De gemeenschap van herstellende en ex-verslaafden helpt elkaar om clean te blijven. Het gedachtegoed van de NA is gebouwd op het idee dat lotgenoten elkaar kunnen helpen, motiveren en ondersteunen bij het stoppen met gebruiken en op de lange termijn nuchter te blijven.

De speerpunten van de NA zijn:

  • Elkaar ondersteunen
  • Verbinding aangaan
  • Ervaringen delen
  • Een luisterend oor en steun bieden
  • Een sociaal vangnet bieden
  • Hoop op een beter leven bieden
  • Vertrouwen in eigen kunnen herbouwen

Het motto van de NA is ‘stoppen doe je zelf, maar nooit alleen’.


Voor wie is de NA bedoeld?

De enige voorwaarde om deel te nemen aan meetings van de NA is het hebben van de intentie niet langer te gebruiken en om de controle over je leven terug te winnen. Je werk, geloof, overtuigingen, inkomen of seksuele voorkeur zijn niet belangrijk: je wordt bij de NA gewoon gezien als mens. Iedereen die de controle is kwijtgeraakt over drugs of medicijngebruik en de wens heeft om te stoppen, is welkom.

LEES OOK: Ben ik verslaafd?

Mensen met een middelenverslaving voelen zich regelmatig eenzaam en raken na verloop van tijd vaak in een isolement. De NA biedt de mogelijkheid om dit isolement te doorbreken, door de verbinding aan te gaan met lotgenoten en een band op te bouwen.


Hoe werkt de NA?

Volgens de NA is verslaving een chronische ziekte. Degene die aan deze ziekte lijdt is machteloos over het gebruik en heeft externe hulp nodig om te kunnen veranderen. De NA gemeenschap zorgt er met elkaar voor dat ieder lid die externe hulp binnen de gemeenschap kan vinden.

12-Stappenplan (Minnesota-model)

De ruggengraat van de behandelmethode binnen de NA is het 12-stappenplan (ook wel bekend als het Minnesota-model). De stappen zijn in 1938 opgesteld door de oprichters van de Anonieme Alcoholisten (NA).

De 12 stappen geven stapsgewijs houvast in het hele proces van probleem tot herstel. De eerste stap is erkennen dat er een probleem is waar je de controle over verloren bent. Na het doorlopen van de stappen is het de bedoeling dat je je opgedane kennis, kracht en ervaringen deelt met lotgenoten en hen helpt om ook te herstellen van een verslaving.

Groepsbijeenkomsten

Deelnemen aan de NA kan op twee manieren: bij groepsbijeenkomsten op locaties door het hele land of bij online bijeenkomsten, die je vanuit je eigen huis kunt volgen. Tijdens deze bijeenkomsten worden successen gedeeld, ervaringen besproken en kun je vragen stellen over alles wat met stoppen met gebruiken te maken heeft.

Sponsors

Lotgenoten helpen is een belangrijk onderdeel van de behandelmethode van de NA. NA deelnemers die al langere tijd nuchter zijn en het 12-stappenplan volledig hebben doorlopen, worden in de laatste stap ‘sponsor’.

Een sponsor helpt als ervaringsdeskundigen anderen, die nog in het proces van stoppen zitten, om gemotiveerd en hoopvol te blijven. Een sponsor begrijpt waar een verslaafde tegenaan loopt, welke frustraties het proces kunnen opleveren en kan door zijn of haar eigen ervaringen helpen om door te zetten op moeilijke momenten.

‘Hogere macht’

In stap twee van het 12-stappenplan wordt binnen de NA soms gesproken over een ‘hogere macht’. Het toegeven dat je hulp nodig hebt komt voort uit het idee dat je machteloos staat tegenover de verslaving, en dus een externe ‘hogere macht’ nodig hebt om in te vertrouwen.

Soms wordt deze hogere macht als iets religieus gezien, maar binnen de NA is dat zeker niet het uitgangspunt. De NA is geen religieuze organisatie. Sommige mensen zien deze hogere macht, aan wie je toegeeft dat je hulp nodig hebt en in wie je je vertrouwen legt, als God, maar anderen zien de hogere macht als de verbinding binnen de NA gemeenschap.

Iedereen mag zijn of haar eigen definitie geven aan de hogere macht in stap twee.


Hoe ziet een NA meeting eruit?

Een meeting begint met het voorstellen van nieuwe aanwezigen en nieuwe leden. Vervolgens worden de regels uitgelegd en het programma kort doorgenomen. De kern van een bijeenkomst bestaat uit het voorlezen van teksten van de NA, vaak stukken over de 12 stappen. Vervolgens mag iedereen die dat wil iets delen wat betrekking heeft op deze tekst. Wil je alleen luisteren, dan is dat geen enkel probleem.

Er worden verhalen van hoop en succes gedeeld, maar ook ervaringen van onzekerheden, angsten en terugvallen.

Plaats en tijd van bijeenkomsten

Vrijwel alle groepsbijeenkomsten zijn vrij om te bezoeken voor alle geïnteresseerden. Soms is een bijeenkomst alleen bedoelt voor vaste NA deelnemers. Op de website van de NA vind je een overzicht van alle locaties, inclusief de dagen en tijdstippen van hun bijeenkomsten.

bel 020 - 532 0030

Ma-Vrij van 07:00 - 22:00