Alcohol cijfers Nederland

Alcohol cijfers Nederland - Hoe staat het met de alcohol consumptie in Nederland?

Grootste deel volwassen Nederlanders drinkt teveel

Slechts 2 op de 5 Nederlanders houdt zich aan het advies van de Gezondheidsraad. Dit advies, ‘drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag’ wordt een stuk beter opgevolgd door vrouwen (52,8%) dan door mannen (maar 29,9%).

Nog geen kwart van alle Nederlanders tussen de 18 en 29 jaar volgt het advies consequent op. 30 tot 49-jarigen doen het beter met 40%. Maar ook onder 50+’ers houdt nog niet de helft van de mensen zich aan het advies van de Gezondheidsraad. De cijfers komen uit 2019.

Alcoholgebruik in Nederland
AfkickkliniekWijzer.nl deed onderzoek naar overmatig alcoholgebruik per gemeente.
Lees hier ons onderzoek (augustus 2019)

Een duidelijke correlatie is te zien tussen opleidingsniveau en drankgebruik. 56% van de laagopgeleiden in Nederland voldoet niet aan het advies van de Gezondheidsraad, tegenover 39% van de middelopgeleiden en 32,8% van de hoogopgeleiden.

Opvallend is dat het aandeel zware drinkers (eens per week meer dan 4 glazen drinken als vrouw, of meer dan 6 glazen als man) juist het grootst is onder hoogopgeleiden: 10% van hen zijn zware drinkers, tegenover 8,2% van de middelopgeleiden en 7,1% van de laagopgeleiden.

DIRECT IEMAND AAN DE LIJN?

Bel voor advies

bel 020 - 532 0030
Ma-Vrij van 07:00 - 22:00

Alcohol cijfers Nederland

17% van alle Nederlanders heeft problematisch alcoholgebruik

8,5% van alle Nederlanders drinkt overmatig. Overmatig drinken houdt in dat je meer dan 21 glazen per week drinkt als man, of meer dan 14 glazen als vrouw.

Nog eens 8,5% van de Nederlandse bevolking is een zware drinker, wat inhoudt dat je tenminste één keer per week minimaal 4 glazen drinkt als vrouw of 6 glazen als man. Dit staat ook wel bekend als binge-drinken.

De groep jongeren en jongvolwassenen vormen het grootste gedeelte van de overmatige en zware drinkers in Nederland. Ruim 12% van de 18 tot 29-jarigen drinkt overmatig en meer dan 16% is een zware drinker. De leeftijdscategorie 30 tot 49-jarige doet het een stuk beter met ruim 6% overmatige en 6% zware drinkers. In de groep 50+ neemt het aantal probleemdrinkers weer wat toe: iets meer dan 8% van hen is een overmatig drinker en zo’n 7% drinkt zwaar.

De Nederlandse overheid heeft, in samenwerking met de Gezondheidsraad en het Trimbos Instituut, de doelstelling om zowel het aantal overmatige drinkers als het aantal zware drinkers, in 2040 omlaag te brengen naar 5%. Het percentages overmatige drinkers laat een licht dalende trend zien: van 9,9% in 2014 naar 8,5% in 2019. Het percentage zware drinkers is echter al jaren stabiel rond de 9% van de bevolking.

Alcohol veruit meest schadelijke substantie voor de samenleving

In 2007 deed hoogleraar David Nutt onderzoek naar de schadelijkheid van verschillende substanties (waaronder alcohol, tabak en verschillende soorten drugs) voor de samenleving. Hij onderzocht voor verschillende substanties, factoren zoals economische kosten, familieproblemen, misdaad, ongelukken, beschadigde relaties, drugs gerelateerde schade en schade aan het milieu. Al deze factoren samen bepalen de schadelijkheid van een genotsmiddel.

Uit het onderzoek blijkt dat alcohol veruit, ruim boven cocaïne, crack en heroïne, de meest destructieve werking op onze samenleving heeft. Deze grafiek laat het in één oogopslag zien

Schadescore drugs Bron: Nutt DJ, King LA & Phillips LD. ‘Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis.’ The Lancet, 2007. Bewerking: AfkickkliniekWijzer.nl

Alcoholvrij bier steeds populairder

De verkoopcijfers van alcohol zijn al sinds 2014 redelijk stabiel in Nederland. Het aantal liters alcohol dat gemiddeld gedronken wordt per inwoner, daalt of stijgt niet significant. Wel valt op dat de verkoop van alcoholvrij bier de laatste jaren is geëxplodeerd.

In 2018 werd ruim 600.000 hectoliter bier zonder alcohol verkocht: een stijging van 32,4% ten opzichte van het jaar ervoor. Bierproducten en brouwerijen hebben alcoholvrij bier omarmd en spenderen veel geld aan de marketing van deze ‘gezondere’ producten, wat dus terug te zien is in de verkoopcijfers. Invloed op de verkochte hoeveelheid alcoholhoudende dranken heeft het nog niet.

Wel geeft meer dan de helft van de Amsterdamse cafébezoekers aan wel eens alcoholvrije versnaperingen te drinken. Een deel van hen gaf aan dit te doen vanuit de motivatie om minder te drinken of te stoppen met drinken.

Invloed coronacrisis

Op deze pagina kijken we vooral naar langdurige trends, die over meerdere jaren bepaalde ontwikkelingen laten zien op het gebied van alcoholgebruik in de samenleving.

De cijfers en statistieken op deze pagina gaan over de jaren vóór 2020. Het coronavirus heeft sinds begin 2020 een grote invloed op de statistieken van alcoholgebruik. Daarom zijn de cijfers van 2020 niet goed te vergelijken met de jaren ervoor.

Alcoholgebruik in het coronajaar 2020

Een groot deel van de mensen die alcohol drinken, hebben hun alcoholgebruik in de eerste fase van de coronacrisis niet opvallend aangepast. Wel is te zien dat mensen die vooral dronken tijdens uitjes en uitgaan vaak minder zijn gaan drinken. Er zijn weinig verschillen te zien tussen de algemene bevolking en jongeren.

Een kleine groep alcoholgebruikers is door de toegenomen spanning, onzekerheid en/of stress door de coronacrisis meer, en soms ook problematisch gaan drinken. Onzekere tijden kunnen, zeker bij mensen met een hoge verslavingsgevoeligheid, lijden tot het ontwikkelen van een alcoholverslaving.

Maak jij je zorgen over jouw alcoholgebruik? Op onze pagina over alcoholverslaving lees je wat je kunt doen en hoe je hulp kunt vinden.

Verantwoording

Alle cijfers en statistieken op deze pagina zijn afkomstig van officiële en betrouwbare bronnen, waaronder overheidsinstanties zoals het RIVM, het Trimbos instituut, het Ministerie van Volksgezondheid. Ook zijn organisaties in de verslavingszorg, zoals Jellinek, Verslavingszorg Noord Nederland en Novadic Kentron, geraadpleegd voor het verifiëren van verschillende cijfers.

bel 020 - 532 0030

Ma-Vrij van 07:00 - 22:00