Dubbele diagnose

Dubbele diagnose: Wanneer je zowel een psychische stoornis als een verslaving hebt.

Dubbele Diagnose

Een oorzaak van een verslaving is vaak lastig aan te duiden. Meestal gaat het om een combinatie van oorzaken die leiden tot een verslaving zoals erfelijkheid of omgevingsfactoren. Daarnaast speelt ook het type middel een rol. Het ene middel werkt nu eenmaal verslavender dan een ander middel. Wat echter ook vaak als oorzaak genoemd wordt zijn psychische problemen.

Wat is een dubbele diagnose

Een psychische stoornis gaat vaak gepaard met een verslaving. Uit onderzoek blijkt dat 19 procent van de mensen zonder een psychische stoornis te maken heeft gehad met een verslaving in het leven. Kijken we naar mensen met een psychische stoornis, dan ligt dit percentage met 41 procent vele malen hoger. Bij mensen die zowel een psychische stoornis hebben als verslaafd zijn spreken we van een dubbele diagnose.

DIRECT IEMAND AAN DE LIJN?

Bel voor advies

085 - 029 11 18
In samenwerking met Vincere

Dubbele diagnose
Uit bovenstaande cijfers blijkt al dat mensen met een psychische stoornis vatbaarder zijn voor een verslaving dan mensen zonder psychische stoornis.

- Uit cijfers van de GGZ blijkt dat 20 tot 50 procent van de cliënten, naast hun psychische stoornis, ook te maken heeft met verslavingsproblematiek.
- Uit cijfers van de verslavingszorg blijkt dat 60 tot 80 procent van de cliënten een psychische aandoening heeft.

Qua psychische stoornissen scoren mensen met schizofrenie en bipolaire stoornissen hoog op de lijst met verslavingsproblematiek, maar ook mensen met depressies, persoonlijkheidsstoornissen, AD(H)D en angststoornissen komen vaker met een verslaving in aanraking.

Uitgelicht

Behandeld worden met een dubbele diagnose?
Behandeld worden met een dubbele diagnose?

Kenmerken van mensen met een dubbele diagnose

Onderzoekers hebben overeenkomende kenmerken gevonden bij mensen met een dubbele diagnose. Zo blijkt dat ze eerder opnieuw drugs gaan gebruiken of opnieuw last krijgen van psychische symptomen.

- Ze worden vaker opgenomen, maar volgen de therapie minder trouw. Het is dus moeilijker voor deze mensen om de therapie goed te volgen.

- Het blijkt voor hen moeilijker om een baan vast te houden. Werkloosheid komt bij mensen met een dubbele diagnose dan ook veel vaker voor. Daklozen hebben vaak een dubbele diagnose.

- Mensen met een dubbele diagnose zijn vaker agressief, depressief en suïcidaal. Ze hebben vaker dan gemiddeld langdurige conflicten met familie of vrienden.

Dubbele diagnose: Behandeling

Een behandeling van een dubbele diagnose focust eigenlijk op twee dingen. De psychische stoornis én de verslaving. Vaak kun je deze beide diagnoses niet los van elkaar zien, maar zijn ze verweven op een zeer complexe manier.

Een behandeling voor de ene diagnose doet niets voor de andere. Daarom richt een behandeling zich op beide diagnoses.

Vroeger ging dit anders. Toen was er in de verslavingszorg aandacht voor de verslaving, zonder aandacht voor de psychische stoornis. Kwam een patiënt bij de geestelijke gezondheidszorg, dan was er geen aandacht voor de verslaving. Tegenwoordig wordt er gelukkig goed samengewerkt en worden de problemen beide aangepakt.

Het verschilt wel per behandelaar. Sommige klinieken hebben ook specialisten in dienst voor de psychische stoornis, zodat een compleet pakket voor de dubbele diagnose kan worden aangeboden.

Bij andere klinieken werkt men juist nauw samen met bijvoorbeeld de GGZ, om zo samen tot een juist behandeling te komen.

VIND KLINIEK

Gebruik onze zoek-tool

Vind een afkickkliniek in Limburg.