Comazuipen

Comazuipen: Symptomen, gevolgen en behandeling

Comazuipen is een vorm van binge drinken waarbij iemand grote hoeveelheden alcohol in korte tijd drinkt en zo een ernstige alcoholvergiftiging oploopt. Door deze alcoholvergiftiging verliest iemand tijdelijk het bewustzijn en neemt de kans op ernstige gezondheidsrisico’s op de lange termijn, zoals hersenschade en leveraandoeningen, toe. Volgens een invloedrijke studie door J. Miller et al. in Pediatrics komt dergelijk binge drinken vooral voor onder jongeren.

Comazuipen en excessief drinken op jonge leeftijd en als jongvolwassene is volgens een studie uit 2019 door M. Tavolacci et al. een significante risicofactor voor het ontwikkelen van een lichamelijke verslaving aan alcohol. Hoewel bij comazuipen iemand vaak onbewust bewusteloos raakt door een gebrek aan gewenning en onvoldoende controle over het eigen alcoholgebruik, leidt een patroon van regelmatig binge drinken dan tot gewenning en lichamelijke afhankelijkheid. Op deze pagina wordt uitgelegd wat de symptomen en gevolgen van comazuipen zijn en hoe behandeling eruit ziet.


changes comazuipen

Wat is comazuipen?

Comazuipen is een vorm van overmatig alcoholgebruik waarbij iemand een acute alcoholvergiftiging oploopt en tijdelijk het bewustzijn verliest. Door een hoge concentratie alcohol in het bloed (alcoholpromillage) raken belangrijke hersenfuncties dan verstoord en komt iemand in een tijdelijk comateuze toestand terecht. Het verschilt per individu na hoeveel glazen alcohol een dergelijke staat wordt bereikt, waarbij geslacht en lichaamsgewicht een belangrijke rol spelen.

Volgens een veel geciteerd onderzoek door P. Perry et al. in Journal of Forensic Sciences is de kans op een black out 50% of groter met een alcoholpromillage van 3,1. Bij 4 tot 5 promille, of hoger, wordt de kans op het onmiddellijk verlies van bewustzijn aanzienlijk. Bij een dergelijk hoge hoeveelheid alcohol in het bloed is het ook mogelijk dat iemand komt te overlijden.

Lees hier meer over alcoholpromillage berekenen


Wat zijn de symptomen van comazuipen?

De symptomen bij comazuipen zijn hetzelfde als bij een ‘normale’ alcoholvergiftiging. Als gevolg van de inname van grote hoeveelheden alcohol kan iemand onder meer duidelijk verward handelen, een trage of onregelmatige ademhaling hebben en veelvuldig moeten braken. Door het binge drinken kan iemand bewusteloos raken wanneer de hersenen in korte tijd teveel alcohol moeten verwerken en een black out krijgen.

Dit zijn mogelijke symptomen bij comazuipen:

 • Verward gedrag en handelen
 • (Veel) braken
 • Verstoorde ademhaling
 • Verliezen van bewustzijn (niet meer aanspreekbaar zijn)
 • Onderkoeling van het lichaam
 • Bleek uitziende huid
 • Wegdraaiende ogen
comazuipen symptomen

Wat zijn de gevolgen van comazuipen?

Als gevolg van comazuipen zijn er verschillende gezondheidsrisico’s mogelijk op zowel de korte en lange termijn. Binge drinken zorgt op de korte termijn voor een alcoholvergiftiging waardoor iemand minder of geen controle meer heeft over zijn acties en bewusteloos raakt. De kans om in een ongeluk terecht te komen of gewond te raken is hierdoor aanzienlijk. Op de lange termijn is het verliezen van bewustzijn door alcohol drinken ook een aanzienlijke risicofactor voor bijvoorbeeld dementie, volgens een studie uit 2020 door M. Kivimäki et al.

Dit zijn mogelijke gevolgen van comazuipen:

 • Grotere kans op ongelukken en oplopen van verwondingen
 • Verliezen van bewustzijn en terechtkomen in een alcoholcoma
 • De dood (als gevolg van stikken door eigen braaksel of inname van fatale hoeveelheden alcohol)
 • Negatieve impact op cognitieve functies, zowel op korte als lange termijn (dementie)
 • Verstoring van ontwikkeling van hersenen bij jongeren
 • Permanente schade aan verschillende organen, waaronder hart- en vaatstelsel, hersenen en lever
 • Ontwikkelen van depressies en andere psychologische problemen
 • Ontwikkelen van een alcoholverslaving
 • Grotere kans op latere sociale uitsluiting in het leven, volgens R. Viner et al. in Journal of Epidemiology & Community Health

Comazuipen cijfers

Cijfers over comazuipen zijn niet altijd exact, omdat comazuipen geen officiële medische term is en mensen met een alcoholvergiftiging niet altijd naar de spoedeisende hulp worden gebracht. In 2021 werden in totaal zo’n 4.500 mensen opgenomen voor een alcoholvergiftiging, volgens cijfers van het Trimbos-instituut uit hun jaarlijkse Nationale Drug Monitor.

Comazuipen komt meestal voor bij iemand die onvoldoende ervaring heeft met alcohol drinken of door sociale druk gedwongen wordt om teveel te drinken. In de praktijk treft het daarom relatief vaak jongeren. Volgens cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut komen alcoholvergiftigingen relatief het meest voor onder jongeren onder de 18 jaar (maar liefst 21% van alle opnames). Ook moeten relatief veel jongvolwassenen in de leeftijd 18-24 jaarlijks in het ziekenhuis behandeld worden voor een opgelopen alcoholvergiftiging (22% van alle opnames).


Wat te doen bij comazuipen?

Comazuipen is potentieel levensgevaarlijk en kennis over wat je moet doen is daarom van groot belang. Mensen die fatale hoeveelheden alcohol in korte tijd gebruiken en bewusteloos raken, blijken vaak een lager promillage dan verwacht te hebben volgens A. Jones et al. in Forensic Science International. Het overlijden vindt dan al plaats voordat alle alcohol kan worden opgenomen en verwerkt door het lichaam. Het is daarom belangrijk dat symptomen snel worden herkend zodat medische interventie op tijd kan plaatsvinden.

Volgens het Rode Kruis is het altijd belangrijk om iemand bij vermoeden van bewusteloosheid door alcoholgebruik op zijn zij te leggen, omdat anders gevaar van verstikking in het eigen braaksel bestaat.


Wat zijn de behandelmethoden bij comazuipen?

Wanneer iemand wordt opgenomen met een alcoholvergiftiging als gevolg van comazuipen, richt behandeling zich allereerst op medische interventie om vitale lichaamsfuncties weer stabiel te krijgen en verder te monitoren. Een bloedtest wordt meestal afgenomen om te bepalen hoe hoog het alcoholpromillage is, zodat de ernst van de alcoholvergiftiging kan worden vastgesteld en een geschikt behandelplan kan worden bepaald.

Na herstel in het ziekenhuis wordt een vervolgplan voor nazorg en verdere behandeling opgesteld. In het geval van een minderjarige wordt vaak samen met zijn of haar ouders gesprekken met een kinderarts en psycholoog ingepland. Ook wordt de gezondheid en verdere prestaties op school langere tijd in de gaten gehouden.

Opname in het ziekenhuis door comazuipen betekent niet direct dat er sprake is van een langdurig probleem en lichamelijke afhankelijkheid aan alcohol. Wanneer iemand echter een problematische relatie met alcoholgebruik heeft, en niet in staat is om zelf te stoppen met alcohol, wordt deze meestal doorverwezen naar een gespecialiseerde afkickkliniek. Hier kan de benodigde deskundige hulp en begeleiding worden geboden. Bel 020 – 532 0030 voor een telefonisch consult over een behandeling die in jouw situatie kan passen.


Veelgestelde vragen

Hoeveel alcohol voor comazuipen?

Er bestaat geen vaste hoeveelheid alcohol waarbij je als gevolg van comazuipen het bewustzijn kunt verliezen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat iemand bij een alcoholpromillage van 4 of hoger een groot risico heeft om bewusteloos te raken of zelfs te overlijden.

1 reactie
 • lies
  10 december 2021 17:52
  01

  ik heb in een coma gelegen van alcohol en nu ben ik er mee gestopt.

Doe mee met de discussie en plaats een reactie

bel Bel ons voor advies