Psycho educatie

Psycho educatie: begrijpen wat er aan de hand is

Psycho educatie is een vorm van behandeling die gericht is op het versterken van de kennis en vaardigheden van mensen met psychische problemen. Het doel van psycho educatie is om mensen in staat te stellen hun symptomen beter te begrijpen en te leren hoe ze hiermee kunnen omgaan.

Dit kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden en kan zich richten op verschillende soorten psychische problemen, zoals angststoornissen, depressie en psychose. Psycho-educatie wordt vaak gebruikt als onderdeel van een bredere behandelingsstrategie en kan ook nuttig zijn voor mensen die geen behandeling ondergaan, maar wel meer willen weten over hun psychische problemen.

Lees in dit artikel alles wat je moet weten over psycho educatie.


Wat is psycho educatie?

Stel; na een doorverwijzing van je huisarts ben je in gesprek gegaan met een therapeut, psycholoog of psychiater. Uit de gesprekken wordt duidelijk dat je last hebt van één of meer psychische aandoeningen. Deze diagnose maakt waarschijnlijk een boel duidelijk: het verklaart waarom je tegen bepaalde dingen aanloopt.

Een diagnose beantwoordt echter niet alle vragen en de kans is groot dat er juist nieuwe vragen naar boven komen. Hoe werkt deze aandoening eigenlijk? Waar komt het vandaan? En wat kan er aan gedaan worden?

Psycho educatie is een behandelvorm waarin een deskundige zorgprofessional je voorlichting geeft over wat er eigenlijk aan de hand is. Begrijpen wat er speelt helpt om de juiste mindset te creëren om je situatie te accepteren en te gaan veranderen.

voor wie is psycho educatie geschikt?

Hoe helpt psycho educatie?

Psychische aandoeningen zijn vaak ingewikkeld en complex. Ook hebben veel mensen vaak al een bepaald idee over een aandoening, wat niet per sé hoeft te kloppen. Dit komt regelmatig voor bij depressies, een burn-out, bipolaire stoornissen en verslavingen. Psycho educatie is bedoeld om je te voorzien van de juiste informatie over jouw specifieke situatie.

Wanneer je één of meerdere diagnoses krijgt, kan dat overweldigend en beangstigend zijn. Een therapeut of psycholoog helpt je bij psycho educatie om het probleem in het juiste perspectief te zien, zodat je beter kunt accepteren dat er iets speelt waar iets aan gedaan moet worden.

Ook leer je begrijpen waarom je je soms voelt zoals je je voelt, waarom je je in bepaalde situaties op een bepaalde manier gedraagt en hoe je die gevoelens en gedragingen beter onder controle kunt krijgen.

Door kennis en inzicht te krijgen wordt het makkelijker om je klachten een plek te geven. Ook krijg je praktische tips die je leren hoe je om kunt gaan met de effecten van je psychische klachten en welke valkuilen je kunt verwachten.


Begrip van je naasten

Als je eenmaal een diagnose voor één of meerdere psychische klachten hebt gekregen, kun je je daardoor alleen en eenzaam gaan voelen. Begrijpt je omgeving wel wat er aan de hand is? Hoe leg je uit wat er speelt? En hoe kun je door je vrienden, familie en dierbaren geholpen worden?

Psycho educatie is enorm geschikt om niet alleen jou, maar ook je naasten te helpen begrijpen wat een psychische aandoening inhoudt. Wanneer je dierbaren zich beter kunnen verplaatsen in jouw situatie en probleem, wordt het makkelijker om met elkaar in gesprek te gaan en om op een constructieve manier ondersteuning van hen te krijgen. Psycho educatie geeft hier handvatten voor.


Welke soorten van pscyho educatie zijn er?

Er zijn verschillende soorten psycho-educatie die gebruikt kunnen worden, afhankelijk van de specifieke psychische problematiek en de doelen van de behandeling. Enkele voorbeelden zijn:

  1. Psycho-educatie voor angststoornissen: Hierbij wordt informatie gegeven over de symptomen en oorzaken van angststoornissen, en worden copingvaardigheden aangeleerd om angst te verminderen.
  2. Psycho-educatie voor depressie: Hierbij wordt informatie gegeven over de symptomen en oorzaken van depressie, en worden copingvaardigheden aangeleerd om de symptomen van depressie te verminderen.
  3. Psycho-educatie voor psychose: Hierbij wordt informatie gegeven over de symptomen en oorzaken van psychose, en worden copingvaardigheden aangeleerd om de symptomen van psychose te verminderen.
  4. Psycho-educatie voor bipolaire stoornissen: Hierbij wordt informatie gegeven over de symptomen en oorzaken van bipolaire stoornissen, en worden copingvaardigheden aangeleerd om de symptomen van bipolaire stoornissen te verminderen.
  5. Psycho-educatie voor gezinsbegeleiding: Hierbij wordt informatie gegeven aan de familieleden of verzorgers van personen met psychische problemen, en worden copingvaardigheden aangeleerd om de situatie te verbeteren.
  6. Psycho-educatie in groepsverband: Hierbij wordt informatie gegeven aan een groep mensen met dezelfde psychische problematiek, en worden copingvaardigheden aangeleerd in een groepsverband.


Het is belangrijk om te weten dat de psycho-educatie vaak wordt gecombineerd met andere vormen van behandeling, zoals gesprekstherapie of medicatie, afhankelijk van de specifieke behoefte van de persoon.


Waar vind ik psycho educatie?

Psycho educatie is een vast onderdeel bij vrijwel alle behandelingen in de verslavingszorg. Omdat een verslaving een complexe aandoening is, waarbij vaak ook andere psychische problemen spelen, is leren begrijpen hoe je verslaving werkt essentieel.

We adviseren je om via je huisarts, die je kunt beschouwen als een vertrouwenspersoon, doorverwezen te worden naar specialistische verslavingszorg.

Een behandelprogramma kan ambulant (vanuit je eigen woonsituatie) of in een kliniek plaatsvinden. Een tijdelijke behandeling in een helpt je om je herstel serieus aan te pakken en onder professionele medische en psychologische begeleiding te werken aan jouw nieuwe toekomst.

Leer ook over andere behandelmethodes

bel 020 - 532 0030

Ma-Vrij van 07:00 - 22:00