K hole

Wat is een k hole? Symptomen en wat te doen?

De heftige dissociatieve ervaring van de drug ketamine wordt een K-hole genoemd. Inname van een hoge dosis ketamine zorgt ervoor dat iemand het gevoel heeft uit het eigen lichaam te stappen en leidt onder meer tot intense hallucinaties. Een K-hole kan verschillende psychische en lichamelijke gezondheidsrisico’s hebben en bijdragen aan het ontwikkelen van een ketamine verslaving, volgens een studie uit 2011 in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift BJU International. Op deze pagina wordt uitgelegd aan welke symptomen je een K-hole kunt herkennen en hoe je moet handelen wanneer iemand in je omgeving in een K-hole zit.


Wat is een k hole?

Een K-hole is een mogelijk effect van een hoge dosis ketamine, waarbij iemand het gevoel heeft dat er een scheiding optreedt tussen lichaam en geest. Dit zorgt voor een intense ervaring waarbij iemand uit het lichaam treedt en het gevoel heeft in een andere wereld te komen. De heftige dissociatie en hallucinogene effecten kunnen ook omslaan in een traumatiserende bijna-doodervaring. Een K-hole is meestal erg onvoorspelbaar en kan sterk verschillen in duur en intensiteit, volgens een studie uit 2010 in Substance Use & Misuse. Sommige gebruikers willen bewust in een K-hole terechtkomen en nemen daarom een hogere dosis in, terwijl andere (meestal onervaren) gebruikers per ongeluk teveel ketamine gebruiken.


Wat zijn de symptomen van een k hole?

De symptomen van een K-hole zijn vooral geestelijk van aard. Iemand ervaart tijdens een K-hole een diepgaande dissociatie tussen lichaam en geest en krijgt te maken met intense hallucinaties. Deze slaan bij sommige gebruikers om in psychotische symptomen, volgens J. Stone et al. in Psychopharmacology, zeker bij een te hoge dosis. Tijdens een K-hole is iemand ook meestal tijdelijk niet in staat om te praten of bewegen.

Mogelijke symptomen van een K-hole zijn:

  • Diepgaande dissociatie, waarbij een scheiding optreedt tussen iemands lichaam en de omgeving
  • Intense hallucinaties, vooral visueel en auditief
  • Vertraagde perceptie van tijd
  • Verwarring en desoriëntatie
  • Angst en paniek, vooral als de ervaring te intens wordt
  • Onvermogen om te bewegen of praten
  • Verlies van coördinatievermogen en spierzwakte
  • Misselijkheid en braken
  • Verlaagd bewustzijn van pijn

Hoe lang duurt een k hole?

Een K-hole duurt gemiddeld 30 tot 60 minuten lang, maar kan ook slechts enkele minuten aanhouden. De precieze duur verschilt sterk tussen gebruikers en is onder meer afhankelijk van hoe vaak iemand ketamine gebruikt, de hoeveelheid en manier waarop het wordt ingenomen, en individuele kenmerken zoals lichaamsgewicht en persoonlijke gevoeligheid. Wanneer iemand ketamine snuift (de meest populaire methode voor recreatieve ketamine gebruikers) houden de effecten meestal maximaal een uur lang aan, volgens H. Curran et al. in Addiction.


Wat te doen als iemand in een k hole zit?

Als iemand in een K-hole zit, is het belangrijk om een veilige omgeving te creëren waarin de persoon zichzelf niet kan verwonden. Leg de persoon in een stabiele zijligging en vermijd extreme afkoeling door het lichaam te bedekken met bijvoorbeeld een deken of kledingstuk. De effecten van een K-hole houden meestal een uur aan, waarna de persoon weer bijkomt en enkele uren last kan hebben van na-effecten.

Wanneer iemand ernstig verward of in nood lijkt te zijn tijdens een K-hole, of niet reageert op pijnprikkels, is het inschakelen van medische hulp noodzakelijk. Een overdosis ketamine kan namelijk ernstige psychische en lichamelijke gevolgen hebben en vereist onmiddellijke hulp.


Hulp bij ketamine verslaving

Ketamine is geestelijk verslavend, waardoor het lastig is om zomaar te stoppen met het gebruik. Dit heeft ook te maken met de relatief korte duur van de effecten van ketamine, wat veelvuldig gebruik stimuleert en zo bijdraagt aan het ontwikkelen van een verslaving. Iemand die geestelijk afhankelijk is van ketamine en wilt stoppen, kan afkickverschijnselen en intense cravings ervaren die soms wel wekenlang aanhouden. Je kunt daarom het beste onder professionele begeleiding stoppen met ketamine, zodat je geholpen wordt met het beheersen van deze afkickverschijnselen en er tijdig kan worden ingegrepen bij gezondheidscomplicaties.

De invulling van een behandeling voor ketamine verslaving is afhankelijk van verschillende factoren en kan zowel klinisch als ambulant zijn. Bel 020 – 532 0030 voor een telefonisch consult over behandelprogramma’s die bij jouw situatie aansluiten.


Veelgestelde vragen over een k hole

Is een k hole gevaarlijk?

Ja, een K-hole is gevaarlijk en kan ernstige psychische en lichamelijke gevolgen hebben. Sommige gebruikers kunnen in coma raken tijdens een K-hole of zichzelf verwondingen toebrengen.

bel Bel ons voor advies