Zolpidem

Zolpidem: Wat is het? Effecten, Bijwerkingen en Risico's

Als je vaak problemen ervaart met in slaap komen of ’s nachts veel wakker wordt, dan kan dat erg vervelend zijn. Het is dan logisch dat je de volgende dag minder goed zult functioneren; je zult je minder goed concentreren en ook ben je erg moe.

De behandeling van een dergelijk probleem is in de eerste instantie niet-medicamenteus. Alleen bij uitzonderingen, zoals acute ernstige slapeloosheid of ernstig disfunctioneren en slaperigheid overdag, kan er een slaapmiddel worden voorgeschreven. Echter mogen slaapmiddelen alleen kortdurend worden genomen.

De voorkeur gaat in zulke gevallen uit naar een kortwerkende benzodiazepine-agonist zoals zolpidem, temazepam, lormetazepam, of zopiclon.

Met deze geneesmiddelen is al ruime ervaring, en als je het gebruikt in een lage dosis is de kans op een vervelende nawerking de dag erna relatief klein.

In dit artikel lees je alles over het slaapmiddel zolpidem. Wat is het, hoe werkt het, hoe neem je het en wat zijn de bijwerkingen? Hoe interacteert het met andere medicijnen en mag je zomaar met de behandeling stoppen?


Wat is zolpidem?

Zolpidem is dus een slaapmiddel. Het wordt door artsen voorgeschreven bij slapeloosheid en bij een ernstige slaapstoornis.

Slaapproblemen kunnen veroorzaakt worden door onder andere fysieke pijn en traumatische gebeurtenissen. Zolpidem zorgt ervoor dat de spanning in je lichaam vermindert en je daardoor suf wordt. Zo zul je gemakkelijker in slaap vallen en ook beter doorslapen.

Het middel is sinds 1988 verkrijgbaar op de internationale markt en is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Stilnoct of als het merkloze zolpidemtartraat in tabletvorm.

Het slaapmiddel wordt door onze lever gemetaboliseerd tot inactieve metabolieten. Deze worden voor 75 tot 80% met de urine uitgescheiden.

Zolpidem staat bovendien op de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) lijst van toegestane medicijnen bij sportbeoefening.


Wat is de juiste dosering van Zolpidem?

In het geval van volwassenen is de aanbevolen dosering maximaal 10 mg (een hele pil) zolpidem per dag, vlak voor het slapen gaan. De bedoeling is om zo kort mogelijk te behandelen, wat kan variëren van enkele dagen tot twee weken. Je mag het geneesmiddel maximaal vier weken lang gebruiken en bij beëindiging van de behandeling dien je de dosering af te bouwen.

Bij ouderen of verzwakte patiënten is de startdosis 5 mg per dag (een halve zolpidem tablet), en deze dient ingenomen te worden voor het naar bed gaan. De dosering mag alleen verhoogd worden bij goede tolerantie.

In het geval van mensen met een lichte tot matige leverfunctiestoornis is de startdosis ook 5 mg (een half pilletje) per dag. De dosering mag wederom alleen verhoogd worden bij goede tolerantie. Het middel is gecontra-indiceerd bij ernstige leverfunctiestoornis.

Lijd je aan respiratoire insufficiëntie? Dan wordt een lagere dosering aanbevolen.


Hoe wordt Zolpidem toegediend?

Neem de tabletten in met wat vloeistof. De tabletten met breukstreep kunnen in gelijke doses gedeeld worden.

Wanneer?

Neem zolpidem vlak voor het slapengaan in en niet eerder. Binnen een half uur voel je namelijk al een effect.

Hoe lang?

Gebruik zolpidem af en toe, want alleen dan kan het ervoor zorgen dat je beter in slaap valt. Zou je het slaapmiddel iedere nacht nemen, dan is er algauw een verminderde werkzaamheid en zal het effect na enkele weken verdwijnen. Het is daarom belangrijk om zolpidem alleen te gebruiken in bijzondere gevallen.

Als je zolpidem meer dan een week lang gebruikt, is er kans op het ontwikkelen van ‘ontwenningsslapeloosheid’. Je lichaam verwacht dan het effect van het medicijn om in slaap te vallen.

Er wordt daarom aanbevolen om het middel af en toe te nemen en het liefst niet langer dan twee weken achter elkaar.


Effecten

Het middel werkt al binnen een halfuur na inname; je wordt rustig en slaperig. Het is daarom belangrijk dat je thuis bent en geen moeilijke klussen meer hoeft uit te voeren, en dat je gemakkelijk bij je bed kan. De werking houdt zo’n zes uur aan, waardoor je ook minder snel midden in de nacht wakker zult worden.

Er is overigens gebleken dat de helft van de voordelen van slaapmiddelen te danken is aan het placebo-effect, zo blijkt uit een belangrijke studie die in december 2012 gepubliceerd werd in het British Medical Journal.


Wat zijn de bijwerkingen van Zolpidem?

Behalve het gewenste effect, kan zolpidem ook vervelende bijwerkingen veroorzaken, zoals:

 • Sufheid
 • Duizeligheid
 • Vermoeidheid
 • Dubbelzien
 • Verminderd reactievermogen
 • Verminderd coördinatievermogen

Andere bijwerkingen kunnen zijn: nare dromen / nachtmerries, hoofdpijn, afvlakking van het gevoel, geheugenverlies, maag/darmklachten, onrust, luchtweginfecties en slaapwandelen (waarbij patiënten soms gekke dingen doen).

Gewichtsname door eetlust komt maar zelden voor, alsook spierpijn, spierzwakte en problemen met de ademhaling.


Kun je autorijden met zolpidem?

Als je zolpidem slikt, kan het gevaarlijk zijn om auto te rijden. Dit komt door bijwerkingen waaronder vermoeidheid, sufheid, duizeligheid, trager denken, verminderde coördinatie, slaperigheid en dubbelzien.

Pas acht uur na de laatste inname mag je weer autorijden, dan heeft het medicijn geen invloed meer op je rijvaardigheden. Mocht je toch nog wat last hebben van bijwerkingen, dan kun je de auto beter laten staan.


Zolpidem en zwangerschap

Meld het bij je arts of apotheker als je zwanger bent of wil worden en zolpidem voorgeschreven krijgt. Bij langdurig gebruik tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap kunnen er bij de baby namelijk ontwenningsverschijnselen ontstaan.

En mocht je een hoge dosis gebruiken vlak voor de bevalling, dan kan je kind na de geboorte zo versuft zijn, dat het ademhalingsproblemen krijgt.

Gebruik zolpidem daarom uitsluitend als het echt nodig is, en dan zo kort mogelijk in een lage dosis.

Het is belangrijk om met je arts te overleggen en de voor- en nadelen van het middel af te wegen. Wellicht is het verstandig om tijdelijk een ander medicijn te gebruiken.


Zolpidem in combinatie met andere medicijnen

Zolpidem heeft wisselwerkingen met andere geneesmiddelen. Neem jij een van de volgende medicijnen? Dan kunnen er wisselwerkingen optreden.

 1. Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Vaak is er op de verpakking van deze medicijnen een gele waarschuwingssticker te vinden. Rijd geen auto als je twee of meer van zulke middelen neemt.
 2. Sommige medicatie tegen kanker. Overleg met je arts of apotheker.
 3. Sommige medicatie tegen HIV. Vraag extra informatie aan jouw behandelend arts of de apotheker.

Zolpidem interacties alcohol?

Je dient het gebruik van alcohol te vermijden als je met zolpidem wordt behandeld. Alcohol kan de bijwerkingen van zolpidem, zoals duizeligheid, slaperigheid en concentratiestoornissen, op het zenuwstelsel namelijk versterken. Sommige mensen kunnen ook een storing ervaren in het denk- en beoordelingsvermogen.


Contra indicaties

 Gezondheidsproblemen waarbij de behandeling met zolpidem sterk wordt afgeraden, zijn de volgende:

 • Myasthenia gravis
 • Ernstige leverinsufficiëntie
 • Slaap-apneusyndroom
 • Overgevoeligheid voor benzodiazepinen
 • Acute of ernstige respiratoire insufficiëntie.

Mag je zomaar stoppen met zolpidem?

Het gebruik van zolpidem kan bij langdurig gebruik leiden tot fysieke en/of psychische afhankelijkheid. Hoe groter de dosis en hoe langer de behandeling, hoe groter het risico op afhankelijkheid. De afhankelijkheid neemt nog verder toe wanneer het langer dan vier weken wordt gebruikt.

Het risico op afhankelijkheid is groter bij mensen met een voorgeschiedenis van psychische stoornissen en/of misbruik van alcohol of drugs. Het is dus belangrijk om je arts ervan op de hoogte te stellen als jij ooit een psychiatrische aandoening hebt gehad of misbruik heb gemaakt van alcohol of drugs.

Ben je lichamelijk afhankelijk geworden van zolpidem, dan kan een plotselinge afbreking van de behandeling ontwenningsverschijnselen veroorzaken, waaronder hevige angst en spanning, prikkelbaarheid, hoofdpijn, spierpijn, verwardheid en rusteloosheid.


Waarschuwingen

Bij het gebruik van zolpidem moet er extra rekening worden gehouden met de volgende zaken:

Anterograde amnesie

Wanneer een patient minder dan acht uur kan slapen en hoge doseringen neemt, is de kans groter op anterograde amnesie. Dit kan gepaard gaan met onaangepast gedrag. Het gebruikt van zolpidem dient in zo’n geval gestaakt te worden.

Vallen

Het gebruik van zolpidem en benzodiazepinen wordt vaak in verband gebracht met een hoger risico op vallen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de eventuele bijwerkingen, waaronder duizeligheid, coördinatieproblemen, vermoeidheid, spierzwakte en slaperigheid. Vooral bij oudere patienten is het risico op vallen hoger en als er een hogere dosering wordt gebruikt dan aanbevolen.

Tolerantie en rebound

Wanneer zolpidem gedurende een aantal weken herhaaldelijk wordt gebruikt, kan het hypnotisch effect minder worden. Er treedt dan tolerantie op.


Zolpidem ervaringen

De ervaringen met het middel lopen uiteen, maar 63% van de mensen is over het algemeen tevreden over de effectiviteit van zolpidem, alsook de hoeveelheid en ernst van de bijwerkingen en het gebruiksgemak. Dit is gebleken uit de ervaringen van 150 gebruikers. Een aantal mensen geven aan dat ze toch erg afhankelijk zijn geworden van zolpidem en dat ze niet meer zonder het middel kunnen.

Andere patiënten geven aan helemaal geen last te hebben van bijwerkingen. Het kan dus per persoon verschillen hoe effectief het middel is en of het bijwerkingen veroorzaakt.

Neem zolpidem, of welk ander geneesmiddel dan ook, altijd precies zoals de arts je voorschrijft en volg de instructies in de bijsluiter. Houd je daarnaast altijd aan de aangegeven behandelperiode. Bovendien wordt sterk afgeraden om zolpidem online te kopen, omdat deze gevaarlijke bestanddelen kan bevatten. Je weet natuurlijk nooit zeker of je daadwerkelijk krijgt wat je hebt besteld.

Wij zijn er van overtuigd dat ook jij weer een goede nachtrust kan krijgen. Neem contact met ons op als je nog verdere vragen hebt.


Veelgestelde vragen

Hoeveel mg zolpidem per dag?

De algemene aanbevolen dosering per dag bedraagt 10 mg zolpidem. Aan sommige patiënten kan een lagere dosis worden voorgeschreven.

Is zolpidem een benzodiazepine?

Zolpidem is zelf geen benzodiazepine, maar werkt in op dezelfde receptor als benzodiazepines.

Is zolpidem een goed slaapmiddel?

Zolpidem is een slaapmiddel dat gebruikt wordt bij slapeloosheid. Binnen een half uur na inname word je slaperig en suf en de werking houdt ongeveer 6 uur aan. De meeste gebruikers zijn tevreden over dit middel.

Kan zolpidem kwaad?

Zolpidem kan een aantal vervelende bijwerken veroorzaken en er kan sprake zijn van een verslavend effect.

Kan ik Zolpidem kopen bij de kruidvat?

Nee, Zolpidem is een receptgeneesmiddel en kan niet worden gekocht bij de Kruidvat. Het moet worden voorgeschreven door een arts.

bel 020 - 532 0030

Ma-Vrij van 07:00 - 22:00