Counseling

Counseling bij Verslaving: Werking, soorten en voor wie is het geschikt?

Counseling biedt begeleiding, ondersteuning en hulpmiddelen die nodig zijn om verslaving te begrijpen, te behandelen en te overwinnen. Het vormt een belangrijk onderdeel van herstel en bevordert een gezonder en bevredigender leven zonder verslavend gedrag. Zo helpt counseling cliënten om gezonde copingstrategieën te ontwikkelen, triggers te verminderen en terugval te voorkomen. Op deze pagina wordt uitgelegd welke soorten counseling er zijn en hoe counseling mensen met een verslaving kan helpen.


Wat is counseling?

Counseling is een vorm van psychologische ondersteuning waarbij een getrainde professional een individu of groep helpt om te gaan met emotionele, psychologische, interpersoonlijke of gedragsproblemen. Counseling betekent letterlijk begeleiding of advisering. De counselor of therapeut begeleidt mensen om meer inzicht te krijgen in hun gedachten, gevoelens en gedrag, en adviseert hen in bepaalde tools en strategieën om problemen op te lossen, beslissingen te nemen en positieve veranderingen in hun leven te maken.

Counseling kan op verschillende manieren helpen bij de behandeling en het herstel van een verslaving. Zo kan het helpen om een beter begrip van de verslaving zelf te ontwikkelen en meer inzicht te krijgen in de mogelijke onderliggende problemen die tot de verslaving hebben geleid. Ook kan een counselor iemand ondersteunen bij het voorkomen van een terugval, door strategieën aan te leren die bepaald gedrag helpen voorkomen.

DIRECT IEMAND AAN DE LIJN?

Bel voor advies

bel 020 - 532 0030
Ma-Vrij van 07:00 - 22:00

Wat is het verschil tussen coaching en counseling?

Het verschil tussen coaching en counseling is onder meer de aanpak; coaching is doelgericht, terwijl counseling probleemgericht is. Coaching helpt mensen om specifieke doelen te bereiken zoals carrièredoelen, persoonlijke doelen of prestatiedoelen, waarbij coaches de rol spelen van gids en motivator.

Counseling kan ook tot het realiseren van bepaalde doelen leiden, maar richt zich daar niet specifiek op. Bij counseling draait het om emotionele, psychologische, interpersoonlijke of gedragsproblemen te begrijpen en mensen te ondersteunen bij het zoeken van een oplossing hiervoor. Een verslaving los je meestal niet ‘zomaar’ op. Counseling is daarom vooral geschikt voor de behandeling van een verslaving, omdat een cliënt zo de oorzaken van een verslaving leert te begrijpen, destructieve gedragspatronen kan identificeren en de ruimte krijgt om te werken aan herstel.


Welke soorten counseling bij verslaving?

Bij verslaving zijn er verschillende soorten counseling mogelijk. De keuze voor een type counseling is onder meer afhankelijk van de behoeften van de cliënt, de behandeling die wordt gevolgd en hoe de verslaving samenhangt met de omgeving.

De belangrijkste vier soorten counseling bij verslaving zijn:

  • Individuele counseling
  • Groepscounseling
  • Familie counseling
  • Online counseling

Individuele counseling

Individuele counseling, ook wel één-op-één counseling genoemd, is een vorm van therapie waarbij de persoon met de verslaving privégesprekken heeft met een getrainde counselor. Deze gesprekken zijn gericht op het verkennen van de dieperliggende oorzaken van de verslaving, het ontwikkelen van copingstrategieën en het werken aan herstel. Individuele counseling biedt een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin de persoon een veilige ruimte wordt geboden om te spreken over zijn of haar problemen.

Groepscounseling

Groepscounseling is een therapievorm waarin meerdere personen met vergelijkbare verslavingsproblemen in sessies samenkomen onder begeleiding van een counselor. Deelnemers kunnen ervaringen delen, elkaar ondersteunen en van elkaar leren. Groepscounseling biedt de kans om gevoelens van isolatie te verminderen en sociaal leren te bevorderen. Het helpt ook om sociale vaardigheden te ontwikkelen en inzicht te bieden in de gemeenschappelijke uitdagingen van verslaving.

Familie counseling

Familie counseling is gericht op het betrekken van familieleden bij de behandeling van de persoon met een verslaving. Het doel is om familierelaties te herstellen, misverstanden te verduidelijken en de familie te ondersteunen bij het omgaan met de impact van verslaving. Dit kan helpen bij het verminderen van stress en conflicten binnen het gezin en kan een omgeving voor herstel bevorderen.

Online counseling

Online counseling is een vorm van counseling die wordt aangeboden via het internet. Het kan worden toegepast op verschillende soorten counseling, waaronder die gericht op verslavingsproblemen. Online counseling biedt toegankelijkheid en flexibiliteit voor mensen die anders mogelijk geen toegang zouden hebben tot behandeling. Een nadeel van online counseling is dat het minder geschikt is voor noodgevallen of crisisinterventies waar onmiddellijke ondersteuning nodig is.

De online begeleiding werkt meestal via speciale websites en mobiele apps. Deze kunnen naast directe counseling ook fungeren als educatieve bronnen. Online zelfhulpgroepen worden vaak ook tot online counseling gerekend. Het is dan wel belangrijk dat er (bijvoorbeeld op een online forum) professionals of ervaringsdeskundigen aanwezig zijn die de gedeelde adviezen, ervaringen en hulpverzoeken in goede banen kunnen leiden.


Hoe werkt counseling bij verslaving?

Counseling bij verslaving werkt vaak volgens vaste patronen. Een typische sessie-indeling begint met een oriënterende intake en evaluatie. Hierna worden doelstellingen bepaald voor de behandeling. Tijdens de counselingsessies worden vervolgens de dieperliggende oorzaken en triggers van de verslaving besproken, helpt de therapeut met de ontwikkeling van copingstrategieën en stimuleert de therapeut een proces van zelfreflectie en zelfzorg.

Hoe counseling werkt qua technieken en methoden is afhankelijk van de therapeut en de behoeften van een cliënt. Er zijn verschillende technieken en methoden die een therapeut bij verslaving kan hanteren. Vaak gebruikte technieken en methoden zijn onder meer cognitieve gedragstherapie, motiverende gespreksvoering, mindfulness en ontspanningstechnieken en familie- en systeemtherapie. Sommige therapeuten volgen de methodologie en principes van 12-stappenprogramma’s.


Waarom is counseling belangrijk bij verslaving?

Counseling is belangrijk bij verslaving omdat een verslaving vaak diepgaande psychologische aspecten heeft, zoals een negatief zelfbeeld en verstoorde emoties, gedachten en gedragspatronen. Counseling helpt deze psychologische factoren aan te pakken, zodat deze niet langer een bijdrage kunnen leveren aan de verslavingsproblematiek.

Professionele hulp is hierin van groot belang. Zo hebben getrainde counselors en therapeuten de kennis en ervaring om effectieve behandelingsplannen te ontwikkelen en uit te voeren die zijn afgestemd op iemands specifieke behoeften. Counseling biedt ook een vertrouwelijke en veilige omgeving waarin mensen openlijk over hun problemen kunnen praten zonder angst voor oordeel. Daarnaast verhoogt professionele hulp de kans op succesvol herstel en wordt het risico op terugval verminderd.


Voor wie is counseling geschikt?

Counseling is geschikt voor een breed scala aan mensen met diverse problemen. Counseling kan onder meer geschikt zijn voor:

  • Mensen met een verslaving: Counseling helpt hen om de onderliggende oorzaken van hun verslaving te begrijpen en te werken aan herstel.
  • Mensen met depressie of angst: Counseling biedt technieken om negatieve gedachten en gedrag te veranderen en helpt mensen om te gaan met symptomen.
  • Mensen met eetstoornissen: Counseling biedt ondersteuning bij het aanpakken van de onderliggende problemen en het bevorderen van een gezonde relatie met voedsel.

Worstel je met een verslaving of eetstoornis, of ken je iemand in je omgeving die hier mee te maken heeft? Bel 020 – 532 0030 voor een telefonisch consult over welke behandeling het beste aansluit bij jouw situatie.


Veelgestelde vragen over counseling bij verslaving

Wat is het slagingspercentage van counseling bij verslaving?

Het slagingspercentage van counseling bij verslaving ligt grofweg tussen de 40 en 60 procent, maar varieert zeer afhankelijk van verschillende factoren, het type verslaving en de beschikbare ondersteuning na afloop van de counseling.

Hoe lang duurt een gemiddeld counselingtraject?

Een gemiddeld counseling traject duurt meestal 3 tot 6 maanden, maar dit is ook afhankelijk van het aantal sessies dat er binnen deze periode plaatsvindt, de onderliggende problemen en andere factoren.

bel Bel ons voor advies