Kleine pupillen door drugs

Kleine pupillen door drugs

Je kunt drugsgebruik bij jezelf en anderen herkennen aan verschillende fysieke tekenen, waaronder de grootte van de pupillen. Pupillen zijn de zwarte openingen in het midden van je oog en zorgen ervoor dat er voldoende licht binnenkomt in het oog. Een grote groep verdovende drugs en zware medicatie veroorzaakt kleine pupillen na gebruik. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe deze drugs, zoals morfine en heroïne, vernauwde pupillen, rode ogen of gesloten oogleden kunnen veroorzaken. Ook wordt uitgelegd hoe je drugsgebruik kunt herkennen bij anderen aan de hand van hun ogen.


Wat beïnvloedt de grootte van de pupillen?

De grootte van de pupillen wordt beïnvloed door twee belangrijke natuurlijke factoren: licht en focus. De hoeveelheid licht die op het oog valt, heeft een directe invloed op de grootte van de pupillen. Ook kunnen deze reageren op veranderingen in de afstand tot objecten waar je op focust.

Het autonome zenuwstelsel zorgt ook voor onbewuste veranderingen in de grootte van je pupillen, volgens een bekende studie uit 2008 in Psychophysiology. Bij emoties zoals opwinding of angst wordt het sympathische zenuwstelsel geactiveerd. Dit stimuleert de dilatator pupillae-spier, een oogspier die zorgt voor verwijde pupillen. Een ontspannend gevoel activeert juist het parasympathische zenuwstelsel. Deze stimuleert de sfincter pupillae-spier, een oogspier die de pupillen in een rusttoestand zet en vernauwt.


Kleine pupillen door drugs

Drugs beïnvloeden de grootte van de pupillen door hun werking op het autonome zenuwstelsel. Ze beïnvloeden zo de oogspieren die het zenuwstelsel aan kan sturen. Verdovende drugs zoals opiaten activeren vooral het parasympathische zenuwstelsel, volgens G. Drolet et al. in Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Zo stimuleren ze de sfincter pupillae-spier en krijgt iemand kleine pupillen.

Drugs met een stimulerende werking, zoals cocaïne en amfetaminen, geven onder meer adrenaline en noradrenaline af. Deze activeren zo het sympathische zenuwstelsel. Dit type drugs veroorzaakt meer wijde pupillen omdat ze hierdoor de dilatator pupillae-spier stimuleren.


Van welke drugs krijg je kleine pupillen?

Je kunt vooral van drugs zoals heroïne en morfine en zware medicatie zoals benzodiazepinen kleine pupillen krijgen. Met name verdovende drugs (zoals opioïden) stimuleren na inname de sfincter pupillae-spier, die zorgt voor een vernauwing van de pupillen. Sommige gebruikers ervaren bij stimulerende middelen ook kleine pupillen, hoewel dit niet gebruikelijk is.

Drugs en zware medicijnen waarvan je kleine pupillen krijgt zijn:


Herkenning van drugsgebruik via de ogen

Je kunt drugsgebruik bij anderen onder meer herkennen via de ogen. Drugs hebben vaak invloed op de werking van het autonome zenuwstelsel en beïnvloeden zo de oogspieren. Ook hebben veel middelen invloed op de doorbloeding, volgens een studie uit 2010 in Pharmacology & Therapeutics, waardoor veranderingen zichtbaar zijn in de bloedvaten van de ogen.

Zo herken je drugsgebruik via de ogen:

  • Veranderingen in de grootte van de pupillen. Van kleine pupillen (vooral bij verdovende drugs) tot wijde pupillen (vooral bij stimulerende middelen en hallucinogenen).
  • Rode en/of geïrriteerde ogen. Het roken van cannabis leidt vaak tot rode en geïrriteerde ogen, onder meer doordat THC zorgt voor verwijde bloedvaten. Bloeddoorlopen ogen komen ook vaak voor na gebruik van opioïden, of door slecht slapen als gevolg van drugsgebruik.
  • Trillende oogbewegingen. Ook wel bekend als nystagmus. Kan optreden bij het gebruik van alcohol of verdovende middelen zoals PCP.
  • Lichtgevoeligheid. Sommige hallucinogene stoffen, zoals LSD, kunnen leiden tot overgevoeligheid voor licht.
  • Hangende oogleden. Verdovende middelen activeren de rusttoestand van de ogen, waardoor oogleden vaak ook meer hangen dan normaal.
  • Gezwollen oogleden. Stimulerende middelen, zoals amfetaminen en cocaïne, kunnen leiden tot gezwollen oogleden of conjunctivitis (ontsteking van het bindvlies van het oog).

Hulp bij drugsverslaving

Heb je zelf regelmatig last van je ogen door drugsgebruik? Of zie je dat iemand in je omgeving vaak oogklachten heeft? Dit kan een indicatie zijn van een drugsprobleem. Het leven gaat dan steeds meer om het gebruik van drugs draaien, ondanks de gezondheidsklachten die dit geeft en de problemen die het voortgezet gebruik heeft voor de omgeving.

Er zijn verschillende mogelijkheden om te stoppen met drugs. Soms kan dit op afstand, zoals een ambulante detox waar je thuis onder begeleiding afkickt van een verslaving. Anderen willen liever weg van huis een behandeling volgen, of moeten vanwege de ernst van de verslaving direct worden opgenomen in een afkickkliniek.

Zoek je advies over jouw situatie? Bel 020 – 532 0030 voor een persoonlijk consult over jouw mogelijkheden voor een behandeling.

bel Bel ons voor advies