Detox

Detox behandeling voor verslaving

Het lichamelijk ontwennen van een verslaving heet detoxificatie, vaak afgekort tot detox. Een detox behandeling is meestal de eerste stap in de behandeling van een verslaving aan drugs, alcohol of medicijnen.

Op deze pagina wordt uitgelegd welke soorten detox behandelingen er zijn en hoe het proces van een detox eruit ziet. Ook wordt besproken welke factoren van belang zijn bij de keuze voor een geschikte detox behandeling.


Wat is detoxificatie?

Detoxificatie is een proces waarbij iemand stopt met het gebruik van middelen zoals drugs en alcohol en het lichaam zuivert van de schadelijke, lichaamsvreemde stoffen die zich hebben opgehoopt. Detoxificatie (ook wel detox of lichamelijk ontgiften genoemd) bestaat uit verschillende fases, waaronder een evaluatie en voorbereiding, het proces van ontwenning en medische begeleiding, en ten slotte de overgang naar verdere behandeling.

Detoxificatie is nodig in het herstelproces van een verslaving omdat het de lichamelijke afhankelijkheid aan verslavende middelen helpt doorbreken. Een detox speelt ook een cruciale rol in de slaagkans van een langere verslavingsbehandeling, volgens een studie door L. Amato et al. in het gezaghebbende Cochrane Database of Systematic Reviews.

DIRECT IEMAND AAN DE LIJN?

Bel voor advies

bel 020 - 532 0030
Ma-Vrij van 07:00 - 22:00

Welke soorten detox behandelingen zijn er?

Mogelijke soorten detox behandelingen zijn onder meer een klinische detox, ambulante detox en detoxificatie met medische begeleiding. Een detox behandeling kan niet alleen verschillen in locatie (thuis, in het ziekenhuis of in een verslavingszorginstelling), maar ook in de duur en intensiteit van behandeling. Welk proces van detoxificatie iemand moet volgen, hangt onder meer af van het type verslaving en de ernst hiervan. Een detox voor een drugsverslaving kan bijvoorbeeld soms wel maanden lang duren wanneer de afhankelijkheid langzaam moet worden afgebouwd, zeker bij opioïden zoals heroïne. Een alcohol detox is echter meestal binnen twee weken afgerond.

Klinische detox

Bij klinische detoxificatie wordt iemand voor een bepaalde periode fulltime opgenomen, bijvoorbeeld in een polikliniek of verslavingszorginstelling. Gespecialiseerde artsen en verpleegkundig personeel bieden tijdens de opname medische begeleiding, houden de lichamelijke gezondheid 24/7 in de gaten en kunnen steun verstrekken wanneer psychische klachten zich voordoen.

Een klinische detox wordt sterk aangeraden wanneer de kans op ernstige ontwenningsverschijnselen en complicaties tijdens het ontgiften groot is, volgens L. San et al. in British Journal of Addiction.

Ambulante detox

Een ambulante detoxificatie houdt in dat iemand niet opgenomen hoeft te worden voor het lichamelijk ontwennen van de verslaving, maar gewoon thuis kan blijven wonen. Iemand kan tijdens de detox voor medische zorg en evaluatie regelmatig een kliniek of ziekenhuis bezoeken. Soms wordt medische begeleiding direct aan huis geboden.

Dit type detox is vooral geschikt bij relatief milde verslavingsvormen, waarbij de kans op ernstige ontwenningsverschijnselen en medische complicaties klein is. Volgens R. Kamal et al. in Drug and Alcohol Dependence is een stabiele thuissituatie een belangrijke voorwaarde voor het succes van een ambulante detox. Dit verkleint namelijk de kans op terugval en garandeert meer ondersteuning tijdens het ontwenningsproces.


Wat is het proces van een detox behandeling?

De stappen van een detox behandeling zijn:

 1. Evaluatie en beoordeling: Een behandelaar zal op basis van de medische geschiedenis en verslavingsachtergrond een individueel plan voor ontgiften opstellen.
 2. Voorbereiding: Tekst en uitleg wordt gegeven over wat iemand tijdens de behandeling kan verwachten en welke stappen mogelijk noodzakelijk zijn vooraf aan de detox (zoals het regelen van de thuissituatie en verplichtingen op werk).
 3. Detoxificatie: Het proces van ontgiften start. Iemand stopt met de inname van bepaalde middelen.
 4. Monitoring en symptoombestrijding: Ontwenningsverschijnselen en de lichamelijke gezondheid worden in de gaten gehouden. Eventueel wordt medische zorg bij ernstige of ongemakkelijke symptomen geboden, zoals een infuus of medicatie.
 5. Ondersteuning en counseling: Er wordt begeleiding en ondersteuning geboden voor psychische klachten en cravings, afhankelijk van de detox kan dit ook bestaan uit counseling.
 6. Nazorg en overgang: Nadat het lichaam ontgift is, kan een verdere, volledige behandeling worden geboden die bestaat uit bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie en groepstherapie. Nazorg kan ook bestaan uit doorverwijzing naar zelfhulpgroepen.

Wat te verwachten van een detox behandeling?

Je kunt van een detox behandeling verwachten dat het een eerste belangrijke stap is in het beëindigen van een verslaving. Na de detoxificatie voel je je lichamelijk beter, doordat de lichamelijke afhankelijkheid aan een middel is afgebouwd. Hiermee is de verslaving echter niet voorbij. Lichamelijke ontgifting is namelijk geen volledige behandeling. Vervolgbehandeling en/of nazorg is noodzakelijk om de kans op terugval te verkleinen en leren om te gaan met cravings.

Uit verschillende studies blijkt dat veel patiënten deze vervolgstap echter vaak niet zetten. Na een detox haken mensen dan af voor verdere behandeling, bijvoorbeeld omdat ze denken al voldoende genezen te zijn. Volgens P. Kelly et al. in Drug and Alcohol Review is een gepersonaliseerd behandelplan belangrijk om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan individuele behoeften en meer draagvlak te creëren bij een patiënt voor vervolgbehandeling.


Overwegingen bij het kiezen van een detox behandeling

Voor het kiezen van een detox behandeling zijn er verschillende belangrijke overwegingen, waaronder de locatie, kosten en aangeboden behandeling. Voor het succes van een behandeling is het belangrijk om je goed in te lezen en

Mogelijke overwegingen bij het kiezen van een detox behandeling zijn:

 • Type verslaving: Zorg ervoor dat de detox behandeling die je kiest, aansluit bij het behandelen van de specifieke verslaving waarmee je worstelt.
 • Geïndividualiseerd behandelplan: Een effectieve detox behandeling moet afgestemd zijn op jouw specifieke behoeften en omstandigheden. Dit helpt ook om draagvlak voor vervolgbehandeling te creëren.
 • Vervolgbehandeling: Een detox is slechts het begin van het herstelproces. Overweeg een detox behandeling die wordt opgevolgd door andere behandelmogelijkheden en ondersteunende programma’s om een naadloze overgang naar langdurige behandeling te bevorderen.
 • Locatie en faciliteiten: Denk na over de locatie van de detox faciliteit en of deze past bij je voorkeuren en behoeften. Overweeg ook de faciliteiten en voorzieningen die beschikbaar zijn.
 • Ervaringen van anderen: Lees recensies en getuigenissen om een beter beeld te krijgen van de kwaliteit van de zorg die wordt geboden.

Het inwinnen van medisch advies is belangrijk in de keuze voor een geschikte detox behandeling. Zo kan de ernst van een verslaving worden bepaald en worden vastgesteld hoe groot de kans op ontwenningsverschijnselen en complicaties is. Afhankelijk hiervan kan iemand een ambulante detox behandeling volgen of is een intensievere detox nodig met opname. Bel 020 – 532 0030 voor een telefonisch consult over een geschikte detox behandeling in jouw situatie.


Veelgestelde vragen over detox behandeling

Hoe lang duurt een detox?

Een detox duurt meestal één à twee weken lang. Bij sommige verslavingen, bijvoorbeeld aan heroïne of benzodiazepines, is echter een langere detoxificatie noodzakelijk van enkele maanden of zelfs jaren.

Wat is het belang van medisch toezicht tijdens een detox behandeling?

Medisch toezicht tijdens een detox behandeling is belangrijk omdat heftige ontwenningsverschijnselen en ernstige complicaties kunnen optreden tijdens de detoxificatie.

Is een detox behandeling voldoende om van een verslaving te herstellen?

Nee, een detox behandeling is meestal niet voldoende om van een verslaving te herstellen, maar is een eerste (belangrijke) stap in het herstelproces.

bel 020 - 532 0030

Ma-Vrij van 07:00 - 22:00