Anoniem afkicken

Wat is anoniem afkicken? Behandelopties en waarom anoniem?

Een verslaving is een chronische aandoening waarbij iemand de controle verliest over het gebruik van middelen (of bepaalde handelingen), ondanks de gevolgen die dit heeft voor de eigen gezondheid, functioneren en relaties met anderen. Wanneer je verslaafd bent, is het vaak niet mogelijk om zelfstandig te stoppen. Het is daarom belangrijk om professionele hulp te zoeken.

Sommige mensen weigeren hulp te zoeken uit angst voor stigma’s en negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld hun reputatie en carrière. Er zijn daarom verschillende anonieme behandelopties beschikbaar, waarin iemands privacy en anonimiteit tijdens het herstelproces worden gewaarborgd. Op deze pagina wordt uitgelegd waarom anonimiteit in herstel belangrijk kan zijn en wat voor behandelopties er hiervoor beschikbaar zijn.


Wat is de rol van anonimiteit in herstel?

Anonimiteit kan een belangrijke rol spelen in het bevorderen van herstel en het zoeken van professionele hulp. Er zijn verschillende redenen waarom mensen voor anoniem afkicken kiezen. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen of voorkomen van een eventueel stigma uit de omgeving of het behouden van je privacy om je beter op herstel te concentreren zonder afleiding. Anonimiteit kan ook helpen om eerder behandeling te zoeken voor problematisch gebruik, doordat het een gevoel van comfort en veiligheid geeft.

Mogelijke voordelen van anonimiteit in herstel zijn:

 • Geen mogelijke schade aan je reputatie of carrière
 • Emotionele veiligheid, waardoor je meer open staat om ervaringen en gevoelens te delen
 • Minder druk en oordelen van buitenaf, zodat je op je herstel kunt focussen
 • Positieve identiteit en zelfbeeld, je wordt beoordeeld op wie je nu bent in plaats van wie je voorheen was
 • Meer flexibiliteit, anonieme herstelgroepen zoals AA Nederland (Anonieme Alcoholisten) organiseren vaak bijeenkomsten en programma’s op tijdstippen buiten school- en werktijden
 • Gelijkheid in behandeling, een anonieme identiteit garandeert dat iedereen ongeacht status en achtergrond gelijk wordt behandeld
 • Focus op herstel, doordat er minder afleidingen zijn

DIRECT IEMAND AAN DE LIJN?

Bel voor advies

bel 020 - 532 0030
Ma-Vrij van 07:00 - 22:00

Wat zijn anonieme behandelopties?

Er zijn verschillende anonieme behandelopties beschikbaar voor een verslaving aan bijvoorbeeld drugsverslaving, alcoholverslaving of medicijnverslaving. Tijdens het proces van behandeling, herstel en nazorg blijft iemands persoonlijke identiteit dan anoniem voor mede-patiënten, lotgenoten en behandelaars. Deze anonieme behandelopties helpen mensen om een veilige omgeving te zoeken om aan hun herstel te werken, waarbij vertrouwelijk wordt omgegaan met hun verslavingsproblemen.

Anonieme detox-programma’s

In een anoniem detox-programma wordt iemand op vertrouwelijke basis geholpen om te stoppen met het gebruik van drugs, alcohol of andere middelen en de lichamelijke afhankelijkheid hieraan af te bouwen.

Dergelijke hulpverlening wordt vaak aangeboden in de verslavingszorg of gespecialiseerde kliniek. Iemand kan er bij de intake en evaluatie voor kiezen om de naam niet te delen. Wel kan soms worden gevraagd om verzekeringsinformatie, die dan op vertrouwelijke wijze wordt behandeld.

Anonieme online hulpbronnen

Online therapie is bij uitstek geschikt om anoniem te blijven bij de behandeling van verslavingsproblemen. Online hulp bij afkicken bestaat in verschillende vormen. Denk bijvoorbeeld aan forums en online gemeenschappen waar mensen anoniem hun ervaringen delen met lotgenoten en steun ontvangen of het invullen van zelftests om op anonieme basis inzicht te krijgen in de ernst van je drinkgedrag of drugsgebruik.

Er is ook directe online hulp beschikbaar op anonieme basis. Dat kan ondersteuning via chat omvatten, waarbij getrainde vrijwilligers en professionals ondersteuning bieden en advies geven. Ook worden er online verschillende cursussen aangeboden waarin je kunt leren over herstelstrategieën, copingmechanismen en manieren waarop je met een verslaving om kunt gaan. Ten slotte zijn er verschillende websites en informatieplatformen die anonieme informatie bieden over verslavingen, de verslavingszorg en behandelingsopties en andere relevante onderwerpen.

Zelfhulpgroepen en anonieme ondersteuningsgroepen

Bij anoniem afkicken en anonimiteit in herstel denken veel mensen vaak aan groepsbijeenkomsten waar je met andere lotgenoten ervaringen deelt en steun kan ontvangen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de bijeenkomsten die AA Nederland (anonieme alcoholisten) en NA Nederland (narcotics anonymous) organiseren. Deze anonieme ondersteuningsgroepen respecteren de privacy van deelnemers en moedigen het gebruik van voornamen of bijnamen aan, om zo een gevoel van veiligheid en vertrouwelijkheid te bevorderen. Dit kan mensen helpen om zich comfortabeler te voelen bij het delen van hun ervaringen. Zelfhulpgroepen, daarentegen, hoeven niet altijd strikte anonimiteit te garanderen.

Anonieme therapie en counseling

Anonieme therapie en counseling verwijzen naar een behandeling waarbij iemands identiteit voor medepatiënten (en de behandelaar) verborgen blijft. Dit is vaak een optie die wordt aangeboden bij privé-afkickklinieken. Hoewel de identiteit vaak wel verstrekt moet worden voor de aanmelding bij opname of ambulante behandeling, om bijvoorbeeld betalingsredenen, blijft iemand tijdens de behandeling (zoals individuele counseling en groepstherapie) meestal anoniem voor zowel de behandelaar als mede-patiënten. Zo kan vertrouwelijke informatie worden gewaarborgd en gefocust worden op het herstel.


Hoe te kiezen voor een anoniem herstelprogramma?

Een anoniem herstelprogramma kies je op basis van verschillende factoren, waaronder de behandelaanpak, geboden nazorg en ondersteuning, en de waarborgen voor het behouden van je anonimiteit. Een huisarts of verslavingsdeskundige kan advies geven over mogelijke programma’s en klinieken die aansluiten bij jouw behoeften en verslavingsproblematiek.

Belangrijk bij de keuze voor een herstelprogramma is het aspect van een persoonlijk behandelplan. Er spelen altijd individuele factoren bij een verslavingsprobleem (zoals bijvoorbeeld co-morbide aandoeningen) die in een speciaal en gepersonaliseerd behandelplan moeten worden aangepakt. Laat je daarom goed informeren naar de manier waarop een behandelplan wordt samengesteld en kan worden aangepast.

Mogelijke vragen om te stellen bij het overwegen van een anoniem herstelprogramma zijn:

 • Hoe wordt anonimiteit en privacy gewaarborgd in het programma?
 • Wat is de behandelingsaanpak en welke therapieën worden gebruikt?
 • Hoelang duurt het programma en wat zijn de verwachte resultaten?
 • Wat voor nazorg en verdere ondersteuning is mogelijk na afloop van het programma?
 • Wat zijn de kosten van het programma en worden deze door je zorgverzekeraar gedekt?
 • Wat zijn de getuigenissen of beoordelingen van eerdere deelnemers?

In Nederland is het vaak lastiger om een geschikt anoniem herstelprogramma te vinden, ook omdat de kans op herkenning door iemand uit de omgeving groter is. Sommige mensen kiezen daarom voor behandeling in een buitenlandse afkickkliniek, waar de anonimiteit makkelijker kan worden gewaarborgd. Bel 020 – 532 0030 voor een telefonisch consult over anonieme herstelprogramma’s in Nederland en het buitenland.


Steun van familie en vrienden tijdens het anonieme herstelproces

Familie en vrienden kunnen tijdens het anonieme herstelproces ook steun bieden, zonder dat ze hierbij de anonimiteit schenden. Zo kunnen klinieken contactmomenten (op afstand) aanbieden, waarbij iemand in een vertrouwelijke (online) omgeving emotionele ondersteuning krijgt. Ook kunnen familie en vrienden die van de verslaving af weten bijvoorbeeld via een cursus voor naasten of familietherapie leren hoe ze een omgeving kunnen creëren waarin herstel wordt bevorderd.

Het is voor veel mensen moeilijk om zelfstandig te stoppen met problematisch drinken en drugsgebruik of hier behandeling voor te zoeken. Door begrip te tonen voor deze uitdagingen en praktische hulp te bieden, zoals het helpen zoeken naar een geschikt behandelprogramma en het aanbieden van vervoer naar een therapiesessie, kunnen dierbaren een waardevolle rol spelen in het herstelproces van iemand met een verslavingsprobleem. Houd hierbij altijd rekening met de privacy van de verslaafde en respecteer deze door vertrouwelijke informatie niet met anderen zonder toestemming te delen.


Veelgestelde vragen over anoniem afkicken

Wat betekent het om anoniem af te kicken?

Anoniem afkicken betekent dat je identiteit en persoonlijke informatie verborgen blijven tijdens een verslavingsbehandeling en het proces van herstel.

Waarom zou iemand kiezen voor anoniem afkicken?

Iemand kan kiezen voor anoniem afkicken om de eigen reputatie en carrière te beschermen, stigma’s uit de omgeving te vermijden en een behandeling te volgen zonder extra psychologische druk.

Kan ik echt volledig anoniem blijven tijdens mijn herstelproces?

Het is niet altijd mogelijk om volledig anoniem te blijven tijdens je herstelproces, bijvoorbeeld omdat zorgverleners persoonlijke (medische) informatie of verzekeringsinformatie nodig hebben. Wel kan de vertrouwelijkheid van je identiteit en persoonlijke informatie worden gewaarborgd door bijvoorbeeld juridische overeenkomsten met een behandelaar of afkickkliniek.

bel 020 - 532 0030

Ma-Vrij van 07:00 - 22:00