Stoppen met alcohol cold turkey

Stoppen met alcohol cold turkey: Fasen en risico's

Cold turkey afkicken van alcohol is een methode waarbij iemand direct en volledig stopt met het gebruik van alcohol, om zo een verslaving te stoppen. De Cold Turkey-manier wordt vaak gekozen door mensen voor wie geleidelijk afbouwen niet werkt(e). Ook mensen met een milde verslaving, waarbij het risico op heftige ontwenningsverschijnselen relatief klein is, kunnen kiezen voor cold turkey afkicken. Voor het afkicken van alcohol wordt meestal professionele begeleiding aangeraden, om complicaties te voorkomen of tijdig te behandelen. Op deze pagina wordt uitgelegd wat cold turkey afkicken precies inhoudt en wanneer deze afkickmethode gevaarlijk kan zijn.


Wat houdt alcoholverslaving in?

Alcoholverslaving houdt in dat iemand de controle over het gebruik van alcohol verliest en niet zomaar kan stoppen met drinken, ondanks schadelijke gevolgen voor de gezondheid en eigen functioneren. Door een opgebouwde tolerantie gaat iemand steeds meer drinken en ontstaat een lichamelijke afhankelijkheid. Hierdoor treden ontwenningsverschijnselen op wanneer iemand een bepaalde tijd niet drinkt.

Stoppen met dit overmatig alcoholgebruik is ook lastig door de psychologische aspecten van een verslaving. Zo ervaart iemand vaak intense cravings om te drinken door veranderingen in de hersenen, volgens een studie uit 2011 in Pharmacology & Therapeutics.

Een alcoholverslaving kan verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder ernstige leveraandoeningen en neurologische schade. Afkicken van alcohol is daarom van groot belang om permanente gezondheidsschade te voorkomen of af te remmen.


Wat betekent cold turkey stoppen met alcohol?

‘Cold Turkey’ stoppen met alcohol betekent dat iemand volledig en abrupt stopt met alcohol drinken, meestal zonder professionele begeleiding. De cold turkey-manier heeft als doel om de verslaving per direct stop te zetten.

Cold turkey afkicken resulteert bij een milde of ernstige verslaving vaak in (heftige) ontwenningsverschijnselen, doordat de lichamelijke afhankelijkheid aan alcohol niet geleidelijk wordt opgebouwd. Wel heeft het als voordeel dat iemand door een relatief korte afkickpijn gaat.


Wat zijn de risico’s van cold turkey stoppen met alcohol?

De risico’s van cold turkey stoppen met alcohol zijn de ernstige, mogelijk levensbedreigende afkickverschijnselen en een verhoogde kans op terugval in oude gewoontes door dit heftige ontwenningsproces.

Bij zware verslavingen is er een reële kans om een delirium tremens en andere gevaarlijke ontwenningsverschijnselen van alcohol te ontwikkelen tijdens het afkicken van alcohol. Wanneer iemand een geschiedenis van langdurig, overmatig alcoholgebruik heeft, wordt cold turkey afkicken sterk afgeraden zonder adequate professionele begeleiding. Ook onder medisch toezicht kan er een afweging worden gemaakt om eerst geleidelijk af te bouwen, voordat de cold turkey-manier wordt toegepast.


Wat zijn de fases van afkicken cold turkey?

De fases van cold turkey afkicken zijn meestal opgedeeld in een acute en post-acute ontwenning, gevolgd door een langdurige herstelfase. In de eerste uren en dagen is er sprake van acute ontwenningsverschijnselen, zoals slapeloosheid, hoofdpijn, angsten, prikkelbaarheid en zweten. Ook heftige ontwenningsverschijnselen zoals een delirium tremens of epileptische aanval kunnen in deze fase voorkomen, volgens J. Hughes in Epilepsy & Behavior.

Na deze acute fase kunnen ontwenningsverschijnselen nog steeds enkele weken of maanden aanhouden, onder meer afhankelijk van de ernst van de verslaving. Wel zijn ze meestal minder intens. De post-acute symptomen kunnen variëren van vermoeidheid, stemmingswisselingen en depressie tot slaapstoornissen.

De derde en laatste fase betreft de langetermijngevolgen van het alcoholgebruik en herstel van het lichaam. Wanneer deze fase begint en hoelang deze aanhoudt verschilt per individu. Het kan enige tijd duren voordat iemand volledig lichamelijk en mentaal hersteld is, vooral als er sprake was van langdurig en excessief alcoholgebruik. Lichamelijke en neurologische schade door het alcoholgebruik kunnen ook permanent zijn, zoals leverkanker of de ziekte van Korsakov.


Tips en strategieën voor cold turkey stoppen met alcohol

Nuttige tips en effectieve strategieën voor cold turkey stoppen met alcohol zijn:

  • Zoek vooraf medisch advies om je gezondheid te evalueren en risico’s tijdens de ontwenning vast te stellen
  • Probeer een netwerk van vrienden/familie te verzamelen voor hulp en mentale ondersteuning
  • Drink voldoende water en eet gezond
  • Vermijd bekende triggers tijdens het afkicken van alcohol
  • Vind afleiding in hobby’s en nieuwe activiteiten
  • Overweeg professionele begeleiding en hulp, zoals een verslavingscounselor of therapeut

Wat zijn alternatieven voor cold turkey stoppen met alcohol?

Alternatieven voor cold turkey stoppen met alcohol focussen vooral op een meer geleidelijke afbouw van de afhankelijkheid aan alcohol, volgens W. R. Miller et al. in Journal of Substance Abuse Treatment. Zo kan een medisch professional bijvoorbeeld medicatie voorschrijven om cravings en ontwenningsverschijnselen te verminderen.

Individuele of groepstherapie kan helpen om de oorzaken van een verslaving beter te begrijpen en aan te pakken, of om copingstrategieën aan te leren. Door deelname aan ondersteuningsgroepen, zoals Anonieme Alcoholisten (AA), kan iemand verder steun en advies krijgen van ervaringsdeskundigen.

Bel 020 – 532 0030 voor een telefonisch consult over welke mogelijkheden er voor jou beschikbaar zijn om te helpen bij het afkicken van alcohol.

bel 020 - 532 0030

Ma-Vrij van 07:00 - 22:00