Eetstoornis kliniek

Eetstoornis kliniek: Behandeling en kosten

Een eetstoornis kliniek biedt een passende behandeling voor mensen die lijden aan eetstoornissen zoals anorexia nervosa en boulimia nervosa. Volgens Noorse onderzoekers in European Eating Disorders Review heeft opname in zo’n kliniek grote voordelen bij de behandeling van chronische eetstoornissen. Zo helpt het om symptomen van de eetstoornis en mogelijke psychische problemen grotendeels te verminderen. Via nazorgprogramma’s kan dan verder worden gewerkt aan volledig herstel. Op deze pagina leggen we alles uit wat je moet weten over een behandeling in een eetstoorniskliniek.


Wat is een eetstoornis?

Een eetstoornis is een psychische aandoening waarbij iemand verstoord eetgedrag vertoont. Meestal verliest iemand de controle over eetpatronen, heeft iemand een verstoord lichaamsbeeld en is er een obsessie met eten en gewicht. Een eetstoornis kan verschillende ernstige geestelijke en lichamelijke gevolgen hebben, waaronder een groter risico op vroegtijdig overlijden. Ook is er vaak sprake van onderliggende oorzaken en problemen, zoals depressie, autisme of trauma. Een behandeling van een eetstoornis vereist daarom specialistische zorg die alleen in een speciale eetstoorniskliniek kan worden geboden.


Welke eetstoornissen kunnen worden behandeld in een kliniek?

Alle eetstoornissen kunnen in een kliniek worden behandeld wanneer ze een negatieve impact hebben op je fysieke en/of geestelijke welzijn. De specifieke behandeling voor een eetstoornis verschilt echter wel per aandoening.

Eetstoornissen waarvoor je kunt worden behandeld in een kliniek zijn:

 • Anorexia nervosa: De behandeling van anorexia nervosa kan bestaan uit medische stabilisatie, voedingsbegeleiding, psychotherapie en monitoring van het lichaamsgewicht.
 • Binge eating disorder: De behandeling van binge eating disorder omvat meestal psychotherapie, voedingsadvies en ondersteuning bij het ontwikkelen van gezonde eetgewoonten.
 • Boulimia nervosa: De behandeling van boulimia nervosa bestaat vaak uit psychotherapie, voedingsadvies en medische monitoring om eetbuien te stoppen en compenserend gedrag te verminderen.
 • Pica: De behandeling van het pica-syndroom kan bestaan uit voedingseducatie, gedragstherapie en het aanpakken van mogelijk onderliggende oorzaken die voor de ongebruikelijke eetgewoonten zorgen.
 • Eetstoornis NAO: De behandeling voor een eetstoornis NAO is sterk afhankelijk van de specifieke symptomen en kan psychotherapie, voedingsadvies en medische zorg omvatten.
 • Orthorexia nervosa: De behandeling van orthorexia nervosa kan psychotherapie en voedingseducatie omvatten om obsessieve gedachten over gezond eten aan te pakken.
 • Ruminatiestoornis: De behandeling van ruminatiestoornis omvat meestal gedragstherapie, ademhalingsoefeningen en het aanleren van technieken om het herkauwen van voedsel te stoppen.
 • ARFID: De behandeling van ARFID is vaak multidisciplinair en kan voedingsbegeleiding, gedragstherapie en psychologische ondersteuning omvatten om beperkte eetgewoonten uit te breiden en voedselangsten te verminderen.
imani retreat eetstoornis

Hoe ziet een behandeltraject in eetstoornis kliniek er uit?

Een behandeltraject in een eetstoornis kliniek kan er per eetstoornis en de behoeften van een patiënt anders uitzien. Dit komt onder meer doordat een volledig traject vaak meerdere verschillende behandelmethoden omvat, volgens K. Halmi in World Psychiatry, afhankelijk van de eetstoornis. Wel zijn er vaste onderdelen die bij elke behandeling terugkeren, waaronder de opname zelf, de voorbereiding hierop en de nazorg die na opname volgt.

Hoe opname werkt en wat je kunt verwachten

Een behandeltraject begint met een aanmeldingsproces waarbij de patiënt wordt beoordeeld door een team van zorgverleners, waaronder artsen, therapeuten, en diëtisten. Na het vaststellen van de ernst van de eetstoornis en de behoeften van de patiënt, kan een behandelplan worden opgesteld. Soms is eerst medische stabilisatie in een ziekenhuisomgeving noodzakelijk, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van ernstig ondergewicht of ernstige medische complicaties. Opname in de kliniek vindt dan pas plaats wanneer het lichamelijk verantwoord is.

Voorbereiding op opname

In de voorbereiding op opname krijgen de patiënt en eventuele naasten informatie en uitleg over de opname zelf, het behandelingsproces en eventuele regels van de kliniek. Denk bijvoorbeeld aan uitleg over de dagelijkse structuur met maaltijden, therapieën en activiteiten om herstel te ondersteunen. Ook is het belangrijk om realistische verwachtingen te creëren in aanloop naar de opname.

Na de opname: het pad naar herstel

Na ontslag uit de kliniek kunnen cliënten nog steeds nazorg krijgen via ambulante therapie, dagbehandeling of deeltijdprogramma’s. Deze helpen de overgang naar een zelfstandig leven te vergemakkelijken, terugval te voorkomen en ondersteunen herstel op de lange termijn. Omdat terugval relatief veel voorkomt bij een eetstoornis, is het belangrijk om langdurige nazorg te ontvangen. Zo kan op tijd worden ingegrepen wanneer klachten terugkeren.


Wat is het verschil tussen een privé kliniek en een openbare kliniek?

Het verschil tussen een privé kliniek en een openbare kliniek zit onder meer in de wachttijden, persoonlijke aandacht en ruimte voor nieuwe, innovatieve behandelingen. Een privékliniek heeft vaak kortere wachttijden, waardoor iemand sneller kan worden opgenomen. Omdat de verhouding van het personeel op de hoeveelheid patiënten meestal kleiner is, kan er meer persoonlijke begeleiding worden geboden voor een efficiënter behandelresultaat. Ook biedt een privékliniek meestal meer faciliteiten en ondersteuning voor alternatieve, aanvullende behandelmethoden.

Kosten voor een privé kliniek en verzekeringsopties

De kosten voor een privékliniek kunnen hoger liggen dan bij een openbare kliniek. Deze variëren afhankelijk van de locatie en duur van de behandeling. Wel kan opname voor een eetstoornis in een privékliniek vergoed worden door je verzekeraar. Een behandeling voor een eetstoornis valt namelijk in Nederland onder de specialistische geestelijke gezondheidszorg en wordt daarom normaal gesproken gedekt door de basiszorgverzekering. Overleg hiervoor altijd eerst met de kliniek en je zorgverzekeraar.

Wat maakt privé klinieken uniek?

Er zijn verschillende zaken waarmee privé klinieken uniek zijn ten opzichte van openbare klinieken. Een privékliniek biedt een flexibele behandeling die aansluit op de individuele behoeften van de patiënt. Er is meer ruimte om aan persoonlijke voorkeuren tegemoet te komen, zodat je de zorg krijgt die je nodig hebt. Een privékliniek onderscheidt zich vaak ook door meer luxe en comfort te bieden. Daarnaast is privacy belangrijk en kunnen er discrete behandelingsopties worden geboden.


Wat zijn de verschillen tussen een eetstoornis kliniek voor jeugd en volwassenen?

De verschillen tussen een eetstoornis kliniek voor jeugd en volwassenen zijn onder meer de benadering van behandeling en zorg, de aanwezige specialisten en de invulling van de opname. Zo wordt er bij jongeren en kinderen eerder de voorkeur gegeven aan een ambulante behandeling in deeltijd, waar de patiënt thuis blijft wonen. Ook wordt bij een eetstoorniskliniek voor jongeren meer aandacht geschonken aan de betrokkenheid van en ondersteuning door naasten, zoals andere gezinsleden, volgens wetenschappelijk onderzoek uit 2015 in Clinical Psychology & Psychotherapy.

Mogelijke verschillen tussen een eetstoornis kliniek voor jeugd en volwassenen zijn:

 • Behandelingsteam en benadering: Het team van een jeugdkliniek omvat gespecialiseerde zorgverleners voor kinderen, zoals kinderpsychiaters, kinderpsychologen en kinderdiëtisten, die zich naast de eetstoornis richten op de bredere context van het gezin en de schoolomgeving. Een kliniek voor volwassenen is vaak meer gericht op het individu en kan andere, aanvullende expertises omvatten, zoals ouderenpsychiatrie voor patiënten op leeftijd.
 • Betrokkenheid van naasten: Het gezin wordt bij een eetstoorniskliniek voor jeugd vaak actief betrokken bij de behandeling via individuele gesprekken en familiebijeenkomsten. Dit is meestal minder het geval bij een kliniek voor volwassenen, waar de behandeling zich vooral toespitst op de cliënten zelf.
 • Opname: Een eetstoorniskliniek voor jeugd biedt vaak een deeltijdbehandeling aan, zoals een paar dagen in de week, in plaats van een fulltime klinische opname die eerder wordt aangeraden bij een kliniek voor volwassenen. Zo verstoort de behandeling niet normale ontwikkelingspatronen en verplichtingen zoals school.
 • Therapie: De therapeutische benadering in jeugdklinieken kan meer gericht zijn op ontwikkelingsgerichte therapieën en speelsheid. Dit kan helpen om betrokkenheid en begrip bij jongere cliënten te bevorderen.

Waarom kiezen voor een gespecialiseerde eetstoornis kliniek?

Je kunt kiezen voor een gespecialiseerd eetstoorniskliniek kiezen om deze redenen:

 • Specialisatie: Er is meer expertise en specialisatie aanwezig voor de behandeling van eetstoornissen
 • Afgestemde behandeling: Een behandeling is afgestemd op de specifieke behoeften van een eetstoornis, waaronder voedingsbegeleiding, medische monitoring en familieondersteuning
 • Multidisciplinair team: Een gespecialiseerde kliniek biedt altijd een multidisciplinair team om de benodigde uitgebreide zorg te leveren die eetstoornissen vereisen
 • Specifieke therapieën: De kliniek biedt specifieke therapieën zoals cognitieve gedragstherapie voor eetstoornissen (CGT-E), dialectische gedragstherapie (DGT) en andere evidence-based benaderingen
 • Continuïteit van zorg: Gespecialiseerde klinieken bieden vaak verschillende niveaus van zorg (van ambulant tot klinische opname), waardoor patiënten de mogelijkheid hebben om eenvoudig over te stappen naarmate hun behoeften veranderen

Wil jij weten welke behandeling je nodig hebt? Zoek je advies voor een specifieke eetstoorniskliniek die een behandeling op maat kan bieden? Bel 020 – 532 0030 en krijg persoonlijk advies voor jouw situatie.


Veelgestelde vragen over een eetstoornis kliniek

Hoeveel kost een opname voor een eetstoornis?

Een opname voor een eetstoornis kost meestal niets behalve een bijdrage uit het eigen risico, omdat behandeling voor een eetstoornis onder de basiszorgverzekering valt. Wanneer een klinische opname niet vergoed wordt, bijvoorbeeld omdat bepaalde therapieën niet aan de voorwaarden van de verzekeraar voldoen, hangen de exacte kosten onder meer af van de duur van de opname, de gekozen kliniek en de aangeboden behandelmethoden.

Hoeveel mensen herstellen van een eetstoornis?

50 tot 85% van de mensen herstelt van een eetstoornis, afhankelijk van de eetstoornis en gevolgde behandeling.

bel Bel ons voor advies